ELP delegacijos Lietuvoje pirmininko A. Kubilius sveikinimas su šv. Velykomis

2022-04-16 |

Mielieji,

išgyvename labai sudėtingą laikotarpį, jis ypač tragiškas Uk­rainos žmonėms. Bet poimperinis Kremliaus režimas išgyvena savo pabaigos laikotarpį, todėl yra toks nervingas, agresyvus, nežmoniš­kas.

Artėjant šv. Velykoms visiems linkiu neprarasti vilties, tikėti ateitimi ir vardan jos inten­syviai ir nuosekliai dirbti. Dėkoju Lietuvos žmonėms, kurie remia Ukrainą nuoširdžia labdara bei palai­kymo akcijomis.

Mes, Lietuvos politikai, kartu su bendraminčiais visoje Europoje turime siekti dar daugiau – kad ir kitos Europos sostinės remtų Uk­rainą pergalei iškovoti. Tik taip permainos, apie kurias svajojame nuo 1990 metų, realizuotųsi visame Eu­ropos žemyne. Tai sukurtų visai kitą aplinką mūsų gyvenime, mūsų vaikų, anūkų gyvenimuose ir Lietu­vos žemėje.

Su švente!

×