A.Kubiliaus EP Užsienio reikalų komitete pristatytas pranešimas dėl ES ir Rusijos santykių sulaukė tvirto palaikymo

2021-05-27 | ES santykiai su Rusija

Europos Parlamento (EP) narys, parlamento nuolatinis pranešėjas Rusijos klausimais Andrius Kubilius trečiadienį Užsienio reikalų komitete pirmą kartą viešai pristatė parengtos rekomendacijos dėl ES ir Rusijos politinių santykių krypties projektą, sulaukusį tvirto kitų parlamentarų palaikymo.

Dokumente, kuris remiasi anksčiau priimtomis Europos Parlamento rezoliucijomis, pateikiamos rekomendacijos, kaip ES turėtų elgtis su Rusija.

„Mūsų pasiūlymas remiasi dviem esminiais uždaviniais – kaip sustabdyti vidinę ir išorinę Kremliaus agresiją, bei kaip sustiprinti ryšius su Rusijos žmonėmis, norinčiais kurti kitokią, demokratinę Rusiją, kas būtų naudinga ne tik visam Europos žemynui, bet visai Rusijai, – kalbėjo A. Kubilius, pristatydamas dokumentą.

Pasak jo, Europos Parlamentas praėjusių metų rugsėjį ir šių metų balandį jau yra prašęs ES vyr. įgaliotinio Ž. Borelio parengti naują išsamią strategiją dėl Rusijos, atsižvelgiančią į tai, kaip toliau šalyje vystysis demokratija, teisės viršenybė, žmogaus teisių apsauga.

„Ankstesnė ES strategija dėl Rusijos, patvirtinta 2016 m., sustabdė Kremliaus agresiją prieš Ukrainą, tačiau nesustabdė agresijos prieš savo pačios piliečius. Todėl siūlome naują strategiją, paremtą formule „atgrasymas, sulaikymas ir įsitraukimas. Atgrasymas – tai ir Kremliaus atgrasymas nuo vidinės agresijos prieš demokratinę opoziciją, ginant jų teises, įskaitant ir teisę į demokratinius rinkimus. Mes tikime, kad demokratija galima ir Rusijoje, taip pat kaip ji galima Ukrainoje ar Baltarusijoje. Todėl kalbėdami apie įsitraukimą, turime omeny ne tik santykius su Rusijos valdžios institucijomis, tačiau ir apie strateginius santykius su demokratine Rusijos visuomene”, – sakė europarlamentaras.

Pasak A. Kubiliaus, toliau tobulinant pranešimą, jis mato būtinybę išplėsti kai kurias svarbias idėjas.

„Visuose santykių su Rusija etapuose turime burti glaudžią transatlantinę koaliciją, ypač turint omeny artėjantį prezidentų J.Bideno ir V.Putino susitikimą. Antra, vykdydami atgrasymo politiką, turime matyti aiškius strateginius prioritetus – kaip esmingai sumažinti ES priklausomybę nuo rusiškų dujų ir naftos tiekimo. Tai susiję ne tik su Nord Stream 2, dėl kurio Europos Parlamentas sutaria, tačiau turime strategiškai siekti ES Žaliojo kurso įgyvendinimo, kuris per ateinančius kelis dešimtmečius turės didelių geopolitinių padarinių, mažėjant dujų importo į ES poreikiui 60-70 procentų, – kalbėjo EP narys.

Jis pažymėjo, kad kurdami santykius su Rusijos pilietine visuomene turime visų pirma siekti sustabdyti vidinę Kremliaus agresiją prieš artėjančius Valstybės dūmos rinkimus šį rudenį – situacija gali labai greitai pablogėti ir turime būti pasirengę, jog rinkimai bus pavogti taip, kaip jie buvo pavogti Baltarusijoje, o tai kels abejonių dėl tokiu būdu išrinktos Dūmos teisėtumo.

„Be to, turime Rusijos žmonėms parodyti, kokius santykius tarp ES ir demokratinės Rusijos (kai ji tokia taps) esame pasirengę jiems pasiūlyti – pradedant beviziu režimu ir laisva prekyba ir baigiant strategine partneryste Rusijos modernizacijai, – sakė A. Kubilius.

Galų gale, anot jo, ambicingesnis ES požiūris į Rytų partnerystės šalių, ypač taip vadinamojo trejeto (Ukraina, Moldova, Skartvelas) sėkmingą integraciją itin svarbus ir mūsų strategijai dėl Rusijos, kadangi tokia sėkmė įkvepia Rusijos žmones siekti tokių pačių demokratinių pokyčių Rusijoje.

„Kaip neseniai EP Užsienio reikalų komiteto klausymuose sakė artimas A.Navalno bendražygis V. Milovas, Kremlius labai bijo ES politikos, kuri įkvepia Rusijos žmones siekti eiti europiniu keliu. Mes galime sustiprinti šį įkvėpimą. Tam reikalinga išsami strategija ir tikiu, jog Europos Parlamentas, pateikdamas mūsų pasiūlymus kitoms ES institucijoms, suvaidins teigiamą vaidmenį tokios strategijos tolesniame vystyme, – teigė nuolatinis pranešėjas Rusijos klausimais.

Jo teigimu, per pastaruosius metus daugelį šių pasiūlymų svarstėme su pagrindiniais demokratinės Rusijos visuomenės atstovais neformaliuose europietiškos Rusijos draugų forumo susitikimuose bei su geriausiais Rusijos klausimų ekspertais iš abiejų Atlanto vandenyno pusių.

„Ypač džiugina, jog šiose diskusijose aktyviai dalyvavo ir dauguma šio pranešimo šešėlinių pranešėjų iš kitų politinių grupių. Komisija ir Taryba taip pat pradeda diskusijas dėl ES strategijos dėl Rusijos peržiūros. Tikiuosi, jog EP pranešimas turės poveikį šioms diskusijoms dėl strateginio ES požiūrio į Rusiją“, – pabrėžė A. Kubilius.

EP nariai, komitete diskutavę apie A. Kubiliaus parengtą pranešimą, išreiškė jam palaikymą.

Socialdemokratų grupės narys, buves Lenkijos premjeras Vladimiras Timoševičius (Włodzimierz Cimoszewicz) teigė, kad šis pranešimas pasirodo pačiu laiku.

„Rusija sustiprino represijas prieš savo šalies žmones, ypač prieš tuos, kurie tapo populiarūs ir patikimi, kaip p. Navalnas. Tuo pat metu ji tęsia savo agresyvią užsienio politiką, kurdama naujus konfrontacijos frontus, kaip tai nutiko santykių su Europos Sąjunga srityje, – sakė V. Timoševičius.

Pasak jo, jei tinkamai neįvertinsime Rusijos keliamos grėsmės, už tai sumokėsime didelę kainą.

Renew grupės narys is Prancūzijos Bernardas Guetta (Bernard Guetta) A. Kubiliui dėkojo už tai, kad šis skyrė daug dėmesio ir išklausė teikiamus pasiūlymus dokumentui: „Parengto pranešimo tekstas yra labai geras ir tenkinantis, kalbant apie esminius punktus.

Vokietijos Žaliųjų atstovas Sergejus Lagodinskis (Sergey Lagodinsky) teigė, kad matosi, jog į dokumento parengimą  įdėta daug pastangų ir ekspertizės,  „jau dabar dokumentas yra įspūdingas“.

„Mums svarbūs dalykai autoriaus yra paminėti šiame dokumente, tačiau galėtų būti dar labiau pabrėžta Žaliojo susitarimo dimensija, mes kalbėjome apie jo svarbą siekiant sumažinti mūsų priklausomybę nuo Rusijos ir apskritai kitų valstybių energetinių išteklių“, – sakė EP narys.

Lenkų europarlamentarė, buvusi Užsienio reikalų ministrė Ana Fotyga (Anna Fotyga) pasveikino A. Kubilių parengus šį dokumentą. Komentuodama vieną iš principų – opozicijos įtraukimą –  ji priminė ES lyderiams, kad Rusijos opozicijos likimas priklauso nuo mūsų ryžto įgyvendinti kitus du principus: Kremliaus atgrasymą ir sulaikymą. Ji pabrėžė, kad Kremlius naudoja vis žiauresnius metodai susidorojant su opozicija šalies viduje.

EP nario A. Kubiliaus parengto pranešimo dėl ES santykių su Rusija projektui bus teikiamos pataisos iki gegužės pabaigos, o liepos mėn. Užsienio reikalų komiteto nariai balsuos dėl viso dokumento teksto. Tuomet jis bus teikiamas artimiausiai EP plenarinei sesijai.

Europos Parlamento rekomendacijos Tarybai, Komisijai ir Komisijos pirmininko pavaduotojui ir Sąjungos vyriausiajam įgaliotiniui užsienio reikalams ir saugumo politikai dėl ES ir Rusijos politinių santykių krypties projektas lietuvių kalba:  https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/AFET-PR-692665_LT.pdf

×