A.Kubiliaus vadovaujamos EP narių delegacijos siūlymai dėl Europos ateities

2022-02-10 | Konferencija dėl Europos ateities, Europos ateitis

Šiuo metu vykstanti Konferencija dėl Europos ateities artėja link finišo tiesiosios. Konferencijos darbo grupėse jau pradėti ar neužilgo bus pradėti svarstyti Europos piliečių atstovų pasiūlymai, tapsiantys Konferencijos rekomendacijų projektu.

Andrius Kubilius yra vienintelis Lietuvoje rinktas Europos Parlamento narys, dalyvaujantis Konferencijos darbe bei vienintelis Lietuvos atstovas Konferencijos darbo grupėje „Europa pasaulyje“. Andrius Kubilius koordinuoja 12 EP narių šioje Konferencijos darbo grupėje darbą.

2022 m. vasario 11-12 dienomis Mastrichte vyks Europos piliečių atstovų forumas, teiksiantis Konferencijos darbo grupei pasiūlymus diskusijoms dėl ES vaidmens pasaulyje. Prieš šį forumą A.Kubiliaus koordinuojama delegacija išplatino skirtingoms politinėms grupėms priklausančių EP narių parengtą dokumentą, kuriame pristato savo požiūrį į tai, kokie iššūkiai iki XXI amžiaus pabaigos kils Europos vaidmeniui pasaulyje bei tai, kuriomis kryptimis galėtų vykti tolesnės diskusijos dėl globalaus Europos vaidmens stiprinimo.

Su dokumentu (anglų kalba) galima susipažinti čia: Dėl Europos vaidmens pasaulyje.

×