A. Kubilius: „Ar norėtumėte turėti Lukašenkos ir „Rosatomo“ statomą elektrinę vos už 30 km nuo šio EP pastato?“

2021-02-11 | Astravo AE

Šiandien kalbėdamas dėl rezoliucijos, kurioje EP nariai ruošiasi pareikšti susirūpinimą dėl Astravo atominės elektrinės (AE) paleidimo ir reikalauja nepradėti jos komercinės veiklos be ES saugos rekomendacijų įgyvendinimo, EP narys Andrius Kubilius pirmiausia padėkojo kolegoms, kad šis Lietuvai svarbus klausimas persikėlė į Parlamento darbotvarkę.

Tokia rezoliucija ir plenarinė diskusija, skirta Astravo AE, yra unikali ir vyksta pirmą kartą EP. Anksčiau būdavo įtraukiami tik atskiri punktai bendrose Rezoliucijose dėl padėties Baltarusijoje ar dėl energetikos.

„Tai tikras solidarumo ženklas, – sakė EP narys. – Visi žino, kad Astravo AE pastatė Lukašenkos režimas ir Kremliaus režimo kontroliuojama „Rosatom“ vos 40 km. nuo Lietuvos sostinės Vilniaus. Štai todėl Astravo AE yra labai aiški ir reali grėsmė mūsų nacionaliniams saugumui“.

„Mes – nedidelė šalis, todėl įvykus avarijai neturėtume kur pabėgti ar pasilėpti, – sakė A. Kubilius. – Aš nesu prieš atominę energetiką. Bet nuo praėjusių metų visi mes labai gerai žinome, kas yra ponas Lukašenka. Ir nesunku suvokti, kokio skaidrumo, tarptautinių standartų, reguliuotojo nepriklausomumo galime tikėtis iš šio režimo. Pastarieji Prezidento rinkimai tai labai aiškiai parodė.

Anot A. Kubiliaus, kai kas gali argumentuoti, kad visai netoli Briuselio ar Antverpeno yra atominės jėgainės. „Bet aš norėčiau paklausti – ar norėtumėte turėti Lukašenkos ir „Rosatomo“ statomą elektrinę vos už 30 km nuo jūsų namų arba nuo šio Europos Parlamento pastato?

EP nariams A. Kubilius priminė, kad Espoo konvencijos (JT Konvencija dėl poveikio aplinkai vertinimo tarpvalstybiniame kontekste) komitetas pripažino, jog Astravo AE aikštelės vieta yra parinkta pažeidžiant šią Konvenciją. Per elektrinės statybas jau įvyko reikšmingas skaičius avarijų. Europiniai atsparumo stress testai parodė, jog nemažai grėsmių dėl saugumo slypi elektrinės technologinėje įrangoje, o tarptautinių ekspertų rekomendacijos vis dar nėra įgyvendintos.

„Jūs taip pat turėtumėte žinoti, kad tai – geopolitinis Kremliaus projektas, kur Kremliaus režimas paskolino 10 mlrd. USD dolerių, kad išlaikytų mus elektros sistemos tiekimo priklausomybėje ir senų sovietinių tinklų sistemoje BRELL, – sakė EP narys. – Štai todėl mes kovojame prieš šį projektą, štai todėl demokratiškoji Baltarusija, vedama Svetlanos Cichanouskajos, yra prieš šį projektą. Štai todėl mes nusprendėme uždrausti nesaugiose jėgainėse pagamintos elektros importą, kas visą projektą daro ekonomiškai neperspektyvų. Ir štai todėl mes paprasčiausiai prašome jūsų solidarumo –  atsikratykime šios pabaisos“.

Priminsime, kad į EP Plenarinio posėdžio darbotvarkę Rezoliucija pateko po to, kai į EP Peticijų komitetą praėjusių metų vasarą kreipėsi Sąjūdžio prieš Astravo atominę elektrinę valdyba, prašydama pripažinti, kad Baltarusijos jėgainės veikimas Astrave prieštarauja tarptautiniams aplinkosaugos ir atominės energetikos saugumo reikalavimams, yra nesuderinamas su Europos žaliuoju kursu bei yra nepriimtinas.

Sąjūdžio prieš Astravo AE valdybos narys Arvydas Sekmokas, vienas iš peticijos iniciatorių, pristatydamas ją EP Peticijų komitete pažymėjo, kad vienintelis veiksmingas būdas priešintis grėsmei yra užkirsti kelią Baltarusijos elektros importui į Europos Sąjungą.

Europos liaudies partijos (ELP) Lietuvos delegacijos, kuriai vadovauja A. Kubilius, pastangomis, Peticijų komitetas perdavė klausimą svarstyti EP Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos (ITRE) komitetui, kuriame gana sutartinai pavyko pasiekti, kad būtų rengiama Rezoliucija ir plenarinė diskusija. Rezoliucija parengta ELP frakcijos Lietuvos delegacijos parlamentarų pasiūlymų pagrindu.

A. Kubilius pasidžiaugė, kad plenarinio posėdžio diskusijų metu absoliuti dauguma kalbėjusiųjų pritarė lietuvių parlamentarų išsakytiems argumentams.

Priminsime, kad Rezoliucijoje reiškiamas susirūpinimas dėl „skubotos“ Astravo AE eksploatacijos pradžios ir kovą numatytos jos komercinės veiklos pradžios, nepaisant „prasto kokybės užtikrinimo bei kontrolės“, abejonių dėl ES ir kitų tarptautinių organizacijų rekomendacijų įgyvendinimo bei skaidrumo trūkumo.

Europos Komisija raginama glaudžiai bendradarbiauti su Baltarusija, kad elektrinės komercinės veiklos pradžia būtų sustabdyta, kol bus iki galo įgyvendintos visos ES testavimo nepalankiausiomis sąlygomis rekomendacijos ir atlikti visi būtini saugos patobulinimai, o kaimyninės šalys – tinkamai apie tai informuotos.

×