A. Kubilius: Euronest Parlamentinės Asamblėjos sesijoje aptarti iššūkiai Rytų Partnerystės regiono taikai ir saugumui

2021-04-21 | Euronest

Antradienį posėdžiavę Europos Parlamento EuronestParlamentinės Asamblėjos (PA) 9-osios sesijos dalyviai diskutavo apie iššūkius Rytų Partnerystės regiono taikai ir saugumui, pareikalavo, kad Rusija atitrauktų savo karines pajėgas nuo Ukrainos-Rusijos sienos ir nustotų kelti pavojų viso regiono saugumui. 

Šioje plenarinėje sesijoje rekomendavome suteikti naują pagreitį ir atverti eurointegracines galimybes Rytų Partnerystės valstybėms, asocijuotoms su Europos Sąjunga. Taip pat aptarėmepastangas įveikti COVID-19 pandemijos pasekmes bei paraginome imtis ambicingos vakcinacijos politikos Rytų Partnerystės regione, pabrėžė EP narys Andrius Kubilius, pirmininkavęs Euronest PA sesijai.

Be to, Asamblėjos dalyviai kreipėsi į ES institucijas, tarptautinę bendruomenę ir finansinius donorus, kviesdami būti labiau proaktyviais siekiant stabilumo ir ilgalaikės tvarios taikos Armėnijoje ir Azerbaidžane. Siūloma, kad ES šiais metais surengtų tarptautinę donorų konferenciją, kuri surinktų lėšas milijardiniam ekonomikos plėtros planui, su sąlyga, kad būtų sutarta dėl ilgalaikės taikos ir saugumo. 

Į Euronest PA dalyvius kreipėsi ir išrinktoji Baltarusijos prezidentė S. Cichanouskaja, vadovavusi šios šalies atstovų delegacijai. Ji priminė A. Lukašenkos vykdomą terorą ir represijas prieš Baltarusijos žmones. Savo ruožtu sesijos dalyviai paragino ES pradėti tarptautinę mediaciją Baltarusijoje dėl ko būtų paleisti politiniai kaliniai ir kiti sulaikytieji, inicijuoti taikų valdžios perdavimą  Baltarusijos žmonėms ir kaip įmanoma greičiau organizuojant laisvus ir demokratinius rinkimus iki š.m. rugpjūčio 9 d.

Sesijos dalyviai taip pat balsavo dėl rezoliucijų, susijusius su politiniais klausimais, ekonomine integracija, energetiniu saugumu ir socialiniais reikalais.

Euronest PA sudaro 60 europarlamentarų ir po 10 parlamentarų iš kiekvienos Rytų Europos partnerės valstybės (Armėnijos, Azerbaidžano, Sakartvelo, Moldovos ir Ukrainos). Demokratinių Baltarusijos jėgų atstovai taip pat pakviesti dalyvauti stebėtojo teisėmis.

×