A. Kubilius Europos Parlamente vadovaus „Euronest“ Parlamentinei Asamblėjai

2019-09-26 | Europos Parlamentas

Šiandien Europos Parlamente Andrius Kubilius išrinktas „Euronest“  Parlamentinės Asamblėjos Ko-Pirmininku (Co-Président).

„Euronest“ yra tarpparlamentinė Asamblėja tarp Europos Parlamento (EP) ir Rytų Partnerystės šalių parlamentų. Asamblėją sudaro 60 Europos Parlamento narių delegacija ir po 10 narių iš kiekvienos Rytų partnerystės šalies Parlamento.

„Euronest“ yra svarbiausias forumas – Europos Parlamente, kuriam tenka didžiausia atsakomybė formuoti Europos Parlamento poziciją dėl Rytų Partnerystės politikos. Sieksiu, kad ta pozicija būtų ambicinga, aiški ir įkvepianti Rytų Partnerystės šalis įgyvendinti ambicingas reformas. Neapsiribojant oficialiomis „Euronest“ sesijomis ar komitetų posėdžiais sieksiu, kad ši institucija Europos Parlamente taptų efektyvia ir dinamiška platforma kalbėti bei diskutuoti apie Rytų Partnerystės politikos svarbą, apie atskirų šalių pažangą ar iššūkius, su kuriomis jos susiduria. Kolegų pasitikėjimą, mane išrenkant „Euronest“ co-prezidento pareigoms, vertinu kaip didžiulę atsakomybę už visos Rytų Partnerystės politikos tolesnę sėkmę, ir ypač – už Ukrainos, Sakartvelo ir Moldovos sėkmę“, – sakė EP narys A. Kubilius.

Baltarusija formaliai nėra „Euronest“ parlamentinės asamblėjos narė, nes nėra įgyvendinusi „Euronest“ narystės kriterijų – t.y. Baltarusijoje nėra tarptautinius standartus atitinkančių demokratinių rinkimų, neginamos žmogaus teisės ir pagrindinės laisvės, demokratijos principai ir teisės viršenybė.

„Euronest“ parlamentinėje asamblėjoje veikia įvairūs Asamblėjos komitetai, pati Asamblėja per metus renkasi į dvi bendras sesijas. Artimiausias „Euronest“ Parlamentinės asamblėjos posėdis numatomas gruodžio pradžioje Tbilisyje.

„Euronest“ parlamentinės asamblėjos forumas bus svarbus instrumentas, remsiantis trijų asocijuotų su ES šalių – Ukrainos, Sakartvelo ir Moldovos tolesnę integraciją bei formuluojant tolesnę jų suartėjimo su ES ilgalaikę strategiją ir politinius tikslus.

Šis forumas prisidės prie ilgalaikių ES Rytų partnerystės tikslų formulavimo, siekiant, kad ES vertybių ir ambicingų reformų kelią pasirinkusioms šalims būtų pasiūlyti papildomi instrumentai, kurie šias šalis dar labiau priartintų prie ES, jos politikos turinio ir institucijų. Nesena Vakarų Balkanų integracijos su ES patirtis šioje srityje, įskaitant vadinamąjį Berlyno procesą, bus labai svarbi „Euronest“ forumo veikloje, siekiant šią patirtį perkeliant ir į Rytų Partnerystės šalių regioną.

×