A.Kubilius paskirtas Europos liaudies partijos grupės pirmininku „Euronest“

2019-10-15 | Europos Parlamentas

Europos liaudies partijos (ELP) Politinėje Asamblėjoje, vykusioje spalio 14 d. Briuselyje, Andrius Kubilius paskirtas ELP grupės pirmininku „Euronest“ Parlamentinėje Asamblėjoje. Tai yra papildomos jo, kaip vieno iš dviejų „Euronest” pirmininkų, pareigos. „Euronest“  yra svarbiausias forumas Europos Parlamente, kuriam tenka didžiausia atsakomybė formuoti Parlamento poziciją dėl Rytų Partnerystės politikos.

„Džiaugiuosi parodytu ELP pasitikėjimu, manau, kad kolegos taip įvertino ir Lietuvos patirtį Rytų Partnerystės šalių atžvilgiu, ir mūsų ligšiolinį įdirbį Europos Parlamente. Šiuo metu vykstanti Rytų Partnerystės politikos peržiūra suteikia puikią galimybę ne tik pasidžiaugti pasiektais rezultatais, bet ir apmąstyti, kokiais būdais ES ir partneriai, vykdantys europines reformas, gali pasiekti dar didesnio suartėjimo. Turime konkrečių pasiūlymų, kaip tokio abipusio suartėjimo pasiekti, ir šios pareigos padės ELP geriau koordinuoti pozicijas ir aiškiau skleisti nuostatas Rytų kaimynystės politikos atžvilgiu“, – sakė Europos Parlamento narys A. Kubilius.

Prisistatydamas ELP Politinės Asamblėjos nariams, A. Kubilius atkreipė dėmesį į Tėvynės sąjungos – Lietuvos krikščionių demokratų partijos pateiktą rezoliuciją apie Rytų Partnerystės 10 metų sukaktį ir šios politikos ateitį. Šią rezoliuciją tikimasi priimti artimiausiame ELP Kongrese, kuris vyks lapkričio 20-21 dienomis Zagrebe, Kroatijoje.

ELP Politinė asamblėja susideda iš ELP partijos vadovybės, ELP frakcijos Europos Parlamente vadovybės, ELP priklausančių partijų bei asocijuotų partijų pirmininkų bei jų deleguotų narių, ELP nacionalinių delegacijų Europos Parlamente pirmininkų bei Europos komisijos, Europos Parlamento vadovybės narių, priklausančių ELP. Politinė asamblėja renkasi 3-5 kartus per metus ir sprendžia klausimus dėl partijos politinių pozicijų, biudžeto ir partijų narystės.

×