A. Kubilius skelbia parengtą apžvalgą „Žmonijos veiklos sukelta klimato kaita: priežastys, pasekmės, galimybės”

2020-03-09 | Klimato kaita

Naujai sudaryta Europos Komisija svarbiausiu savo veiklos prioritetu paskelbė kovą su klimato kaita. Patvirtinta politinė programa, kuri vadinasi “Naujasis Žaliasis Kursas”, ES valstybės svarsto ir prisiima įsipareigojimus ateinantiems  dešimtmečiams. Svarbiausias jų tikslas – mažinti šiltnamio dujų, ypač anglies dvideginio išlakas kiekvienoje ES  narėje.

Lietuvoje klimato kaitos klausimai nėra plačiai svarstomi, jų nėra tarp svarbiausių šalyje svarstomų politinių temų. Vyriausybės patvirtintas Lietuvos kovos su klimato kaita planas buvo rengtas paskubomis, visuomenė į jo svarstymus netik nespėjo įsitraukti, bet net nesuvokė, kaip stipriai jame prisiimti įsipareigojimai palies daugelį gyvenimo sričių.

Europos Komisija Lietuvos parengtą planą įvertino kaip nepakankamai realistišką. Tai reiškia, kad daugelį dalykų reikės vertinti iš naujo, parengti labiau pagrįstus sprendimus.

Siekdami, kad klimato kaitos aptarimai ateityje būtų gilesni ir išsamesni, parengėme apžvalgą, ją rasite čia: AKubilius-KSkiudas-Klimato-kaita-apzvalga, kurioje atspindėjome tai, kaip tarptautinėje   mokslo tyrimo duomenimis pagrįstoje literatūroje yra vertinami  klimato šiltėjimo iššūkiai  bei prognozės, kokios klimato kaitos mažinimo priemonės yra svarstomos arba įgyvendinamos, kokiais statistiniais  duomenimis yra grindžiama kovos su klimato kaita politika.

Kita vertus, klimato kaita nėra svarbus vien tik politikams reikalas. Tai taip pat yra ir platesnis kiekvieno žmogaus pasaulėžiūrinis klausimas. Klimato kaita asmeniškai paliečia kiekvieno žmogaus gyvenimą, todėl visiems svarbu turėti savo požiūrį, apsibrėžti savo asmeninę laikyseną.

Tikimės, kad ši apžvalga bus naudinga visiems besidomintiems šia ypač svarbia ir jautria tema.

Kęstutis Škiudas
Andrius Kubilius

×