Andrius Kubilius. Apie migrantų kontrabandą, jos talkininkus ir atsakomybes

2021-11-09 | Migrantų kontrabanda

Lietuvoje nenutyla diskusijos apie migrantus, sienos stiprinimą, migrantų apgręžimo procedūras, jų žmogaus teises ir panašius dalykus. Žymiai mažiau diskutuojame apie žmogaus teisių grubiausius pažeidimus Baltarusijoje, apie Lukašenkos žiauriausius nusikaltimus, nei apie tai, kas vyksta mūsų pasienyje. Toks ir buvo Lukašenkos tikslas, pradedant šį naują hibridinį karą prieš Lietuvą. Tenka pastebėti, kad bent iš dalies savo tikslo jis ir pasiekia: apie Lukašenką beveik nebekalbame.

Kad tai yra hibridinis karas – jau nebereikia aiškinti. Net Europos Sąjungos vadovai tai jau gerai supranta. Tačiau hibridinio karo terminas, nors ir yra teisingas, bet neduodantis atsakymo, kokia yra tarptautinė teisinė atsakomybė už tokio karo inicijavimą ir jo realizavimą, už talkininkavimą tokiame kare.

Šis hibridinis karas yra įgyvendinamas, vykdant konkrečius nusikaltimus, nusikaltimai turi savybę būti tiksliai apibrėžti nacionaliniuose Baudžiamuosiuose Kodeksuose arba tarptautinėse konvencijose, yra susiklosčiusi praktika, kaip tokie nusikaltimai yra persekiojami arba jiems siekiama užkirsti kelią.

Todėl verta šiandieninę hibridinio karo terminologiją, kalbant apie Lukašenkos veiksmus, papildyti ir tarptautinėje teisėje jau senai tiksliai apibrėžtomis tarptautinių nusikaltimų sąvokomis ir tokiems nusikaltimams taikomomis baudžiamosiomis atsakomybėmis, tame tarpe ir tokių nusikaltimų talkininkams, kurie veikia abiejose pusėse.

Prieš gerą mėnesį Europos Komisija, su mums jau pažįstama komisare Y.Johansson priešakyje, paskelbė svarbų ES dokumentą „ES atnaujintas veiksmų planas, skirtas kovai su migrantų kontrabanda (2021-2025)“ („A renewed EU action plan against migrant smuggling (2021-2025)“; https://ec.europa.eu/home-affairs/renewed-eu-action-plan-against-migrant-smuggling-2021-2025-com-2021-591_en). Šį dokumentą verta visiems, kuriems rūpi Lietuvos kova su Lukašenkos hibridiniu karu ir Europos Sąjungos politika, atremiant tokį karą, labai atidžiai išstudijuoti.

Ką sako Europos Komisija šiame dokumente:

– pirmiausia, Komisija juodu ant balto rašo, kad tai, ką dabar daro Lukašenka, yra „organised state-sponsored smuggling of migrants into the EU“ (tai organizuota, valstybės sponsoriuojama migrantų kontrabanda į Europos Sąjungą“). Ne kokia nors dar viena „migrantų krizė“, ne kokia nors „nelegali migracija“, ne – tai yra „MIGRANTŲ KONTRABANDA“. Ir dar Lukašenkos režimo organizuota ir sponsoriuojama KONTRABANDA.

– Migrantų kontrabanda yra senai žinomas tarptautinis nusikaltimas, kurį persekioja tiek Jungtinės Tautos savo konvencijomis, tiek Europos Sąjunga savo direktyvomis ir už tokios kontrabandos organizavimą, jos realizavimą ar talkinimą jai yra numatytos baudžiamosios atsakomybės. Tai yra numatyta ir mūsų Baudžiamajame Kodekse.

– Europos Komisija savo dokumente taip pat teigia, kad migrantų kontrabanda yra tarpvalstybinis nusikaltimas, kuriuo yra sukeliama rizika migrantų gyvybėms. Pagal Europos Komisijos pateikiamą Europol informaciją, daugiau nei 90% nereguliarių migrantų, kurie pasiekia ES teritoriją, naudojasi kontrabandininkų paslaugomis. Visos ES mastu, du trečdaliai tokių migrantų neturi teisės gauti tarptautinio prieglobsčio ir todėl turės būti sugrąžinti.

– Europos Komisija teigia, kad ypatingą susirūpinimą jai kelia šis naujas reiškinys, kai migrantų kontrabandą imasi organizuoti ir sponsoriuoti priešiška Europos Sąjungai valstybė, todėl ES yra pasirengusi atnaujinti ir sustiprinti visą priemonių paketą, skirtą savo išorinių sienų apsaugai taip, kad oponentai (tai yra Lukašenka) nebegalėtų naudotis bendros ir efektyvios sienų apsaugos ir kovos su migrantų kontrabanda trūkumu. Bus numatyta ir tai, kad tokio hibridinio karo atveju, kokį stebime dabar, bus galima prašyti teisės laikinai netaikyti migracijos procesų valdymo taisyklių tam, kad būtų galima tinkamai suvaldyti hibridiniu karu sukeltą migracijos krizę.

– Europos Komisija yra susirūpinusi dėl „Skaitmeninės Kontrabandos“ („Digital Smuggling“), kai kontrabandos veikėjai vis plačiau naudoja skaitmenines priemones ne tik migrantų verbavimui, komunikacijai su jais, maršrutų ir žemėlapių pateikimu, bet ir organizuojant tų migrantų, jau perėjusių sieną, suradimą bei tolesnį darbą su jais ir net sekant teisėsaugos institucijų darbą.

– Europos Komisija taip pat reikalauja, kad ES šalys narės efektyviau įgyvendintų migrantų kontrabandos Talkininkų paketą, kuris numato bausmes tiems, kurie padeda migrantams nelegaliai kirsti sieną, suteikia jiems apgyvendinimo ar tranzito paslaugas. Tokiems talkininkams turi būti taikoma kriminalinė atsakomybė ir kitokios sankcijos.

– Europos Komisija aiškiai skelbia, kad migrantų kontrabandos aukų (migrantų) žmogaus teisės turi būti gerbiamos, bet taip pat ir tai, kad talkininkavimas jų kontrabandai negali būti slepiamas po tariama humanitarine parama migrantams.

– Europos Komisija taip pat pastebi, kad migrantų kontrabandos organizavime aktyviai dalyvauja stambios nusikalstamos grupuotės, kurių metiniai pelnai pasaulio mastu siekia 4.7-6 milijardus eurų per metus. Tokios grupuotės yra pajėgios vykdyti labai sofistikuotas migrantų kontrabandos paslaugas visose kelionės atkarpose. Apie 50% tokių grupuočių, kurios užsiima migrantų kontrabanda, yra aktyvios ir kitokio tipo nusikaltimuose: prekyboje žmonėmis, narkotikų platinime, nelegalioje prekyboje ginklais, pinigų plovime.

Taigi Europos Komisija sako labai aiškiai: hibridinis karas prieš Lietuvą yra realizuojamas vykdant MIGRANTŲ KONTRABANDĄ. Tai yra tarptautinis nusikaltimas, už kurį Lukašenka, organizuojantis ir sponsoriuojantis tokią nusikalstamą veiklą, turi būti traukiamas baudžiamojon atsakomybėn pagal Jungtinių Tautų Konvenciją prieš organizuotą tarptautinį nusikalstamumą, kurios atskiras protokolas (Baltarusija ratifikavo 2003 metais) nustato, kad nelegalus migrantų gabenimas žeme, jūra, oru yra viena tokio organizuoto nusikalstamumo rūšių, kuris pagal Konvenciją turi būti persekiojamas.

Taip pat Europos Komisija sako, kad migrantų kontrabanda turi ir savo talkininkus (akivaizdu, kad ne tik Baltarusijos, bet ir Lietuvos pusėje), kuriems taip pat turi būti taikoma kriminalinė atsakomybė.

Atrodytų, viskas aišku: Europos Komisija sudėlioja visus taškus ant „i“ su kokio pobūdžio tarptautiniais nusikaltimais mes šiame hibridiniame kare susiduriame.

Belieka tik trys klausimai, į kuriuos norėtųsi turėti aiškius atsakymus:

– Ar Lietuvos Respublikos Prezidentas yra pasiruošęs valstybės vardu inicijuoti visas reikalingas tarptautinės teisės procedūras, kad Baltarusija (konkrečiai – Lukašenka) už migrantų kontrabandos organizavimą pagal Jungtinių Tautų minėtą Konvenciją būtų patraukta tarptautinėn atsakomybėn, kuri pagal Konvenciją galutinėje stadijoje būtų nagrinėjama Hagos Tarptautiniame Teisingumo Teisme?

– ar protestuotojai, kurie ragina Lietuvos Vyriausybę įleisti per sieną visus migrantus, jų nestabdant, supranta, kad jie ragina atverti vartus tarptautinei kontrabandai? Tik ne tabako, o žmonių kontrabandai?

– yra žinoma, kad lietuvių taksistai, kuriuos migrantai išsikviečia, kad juos nuvežtų į Vokietiją, yra baudžiami kaip migrantų kontrabandos talkininkai, taip, kaip ir numato ES Talkininkų paketas. Kaip turi būti vertinama veikla tų žurnalistų, žmogaus teisių gynėjų ar net Seimo narių, kuriuos migrantai, patekę į Lietuvos teritoriją, telefonais ar internetu išsikviečia tam, kad padėtų jiems neteisėtai pasiekti Lietuvos pabėgėlių centrus? Ar jų veiklą reikia vertinti kaip humanitarinę akciją, už kurią jie nusipelno visuomenės padėkos, ar kaip kontrabandos talkininkų veiklą, už kurią gresia baudžiamoji atsakomybė?

 

×