Andrius Kubilius. Kalba Euronest parlamentinės asamblėjos sesijos atidaryme

2023-02-20 | Ukraina, Rytų Partnerystė, Euronest, Moldova

Andriaus Kubiliaus kalba Euronest parlamentinės asamblėjos sesijos atidaryme, Kišiniovas, 2023 m. vasario 20 d.

Andrius Kubilius

Europos Parlamento narys

Euronest PA ko-pirmininkas

Sveikinu visus Euronest parlamentinės asamblėjos narius ir dėkoju šeimininkams iš Moldovos. Tai unikali sesija, nes tai pirmoji Euronest sesija, vykstanti karo metu.

Karas atnešė tektoninių pokyčių ir geopolitinių žemės drebėjimų visame Rytų partnerystės regione ir visame Europos žemyne.

Pirmasis klausimas, į kurį turime atsakyti – kodėl Putinas pradėjo karą?

Kai kas šį karą vadina tradiciniu neoimperiniu arba kolonijiniu karu.

Norėčiau pabrėžti, kad tai žlungančios autokratijos karas prieš neišvengiamą demokratijos plitimą rytinėje Europos žemyno dalyje. Vadinčiau jį „Kremliaus režimo išlikimo karu“.

Kremlius pradėjo šį karą, kad neleistų demokratijai plisti į Rusiją. Kremliaus režimui išlikti Rusijoje didžiausią grėsmę kelia demokratinės Ukrainos ir kitų Rytų partnerystės šalių sėkmė, nes tai gali įkvėpti Rusijos žmones reikalauti tokios pat raidos Rusijoje.

Ukrainos (ir kitų Rytų partnerystės šalių) sėkmė gali būti pasiekta tokiu pat būdu, kaip 1990-aisiais buvo pasiekta Vidurio Europos sėkmė integruojantis į ES.  Tai vienintelis būdas, kaip galima sukurti posovietinės erdvės šalių sėkmę. Putino režimui Ukrainos, Moldovos ir Sakartvelo integracija į ES yra didžiausias pavojus jo režimo išlikimui. Dėl šios priežasties jis pradėjo karą prieš Ukrainos sėkmę.

Rusija šį karą pralaimės. Su Vakarų pagalba jie bus nugalėti Ukrainoje.  To reikia ne tik Ukrainai, to reikia visam demokratiniam pasauliui, ypač demokratinei Europai. Ir toks pralaimėjimas atneš autokratijos Rusijoje žlugimą, o tai atvers duris transformacijai atgal į demokratiją Rusijoje.

Tai itin svarbus istorinis momentas, kuris pakeis visą Europos žemyno geopolitinį kraštovaizdį. Mes, mano karta, matėme, kaip griuvo Berlyno siena, dabar artėjame prie tokios pat istorinės reikšmės momento, kai grius Kremliaus autoritarinio, agresyvaus režimo siena.

Ir šis istorinis pokytis išskirtinai priklauso nuo Ukrainos.

Nes Rusijos transformacija, visų pirma, įvyks tada, kai Rusijos žmonės atsikratys svajonės atkurti imperiją. Kad to pasiektume, visi kartu turime įgyvendinti tris svarbius uždavinius: 1) Rusijos karinis pralaimėjimas Ukrainoje; 2) tarptautinis tribunolas V. Putinui; 3) Ukrainos narystė NATO: rusai turi suprasti, kad Ukraina pasitraukė iš jų įtakos sferos.

Iš kitos pusės, kad tokia transformacija įvyktų, Rusijos žmonės turi patikėti, kad jie gali normaliai gyventi pačioje Rusijoje. O kad tai įvyktų, Ukrainos, Moldovos ir Sakartvelo integracija į ES vaidins svarbiausią strateginį vaidmenį, nes taip bus sukurta Ukrainos ir kitų Rytų partnerystės šalių sėkmė, ir sukurtas pavyzdys bei įkvėpimas Rusijos žmonėms.

Rusijos transformacija yra vienintelis būdas sukurti tvarią taiką Europos žemyne. Todėl Europos integracija yra vienintelis kelias į tvarią taiką, ir todėl Rytų partnerystės šalių integracija į ES reikalinga ne tik pačioms Rytų partnerystės šalims, bet strategiškai labai reikalinga ir pačiai ES. Būtent šį aspektą mums iš ES pusės vis dar reikia tinkamai įsisąmoninti. Štai kodėl Rytų partnerystės politika yra viena svarbiausių ES geopolitinių politikos krypčių ir štai kodėl Euronest parlamentinė asamblėja yra toks svarbus įvykis.

Taip pat labai svarbu, kad ši asamblėja vyksta čia, Kišiniove. Ne tik todėl, kad sesija vyksta Ukrainos kaimynystėje, bet visų pirma todėl, kad Moldova labai aiškiai parodo, jog jei Rytų partnerystės regiono žmonės turi galimybę laisvai rinktis, jie renkasi europinę kryptį. Nepaisant visų Kremliaus pastangų pasipriešinti tokiam pasirinkimui pasitelkiant visus Kremliaus hibridinius poveikio ginklus. Norėčiau pasveikinti prezidentę Maią Sandu ir visus Moldovos vadovus už puikų darbą, atvedusį Moldovą į Europos kelią.

Moldova aiškiai parodo, koks būtų Baltarusijos žmonių pasirinkimas, jei jie turėtų galimybę laisvai rinktis – šią pasirinkimo teisę iš jų pavogė Lukašenka. Toks pats būtų ir Rusijos žmonių pasirinkimas, todėl Kremlius svajoja, kaip sužlugdyti tokį Moldovos žmonių pasirinkimą. Tačiau jiems nepavyks.

Rusijos autokratija pralaimės: tiek karine prasme Ukrainoje, tiek geopolitiškai prieš Rytų partnerystės šalių europinę integraciją.

Kad tai įvyktų, reikia konsoliduotos politinės valios iš ES ir viso Vakarų pasaulio pusės. Turime tiekti ginklus Ukrainai ir turime užtikrinti integraciją, numatydami plataus užmojo „Trio“ šalių integracijos darbotvarkę ir šiais metais pradėdami Ukrainos ir Moldovos stojimo derybas.

„Kariniu Ramšteinu“ mes, Vakarai, parodėme būdą, kaip sustiprinti savo politinę valią, kad galėtume tiekti ginklus. Norėdami užtikrinti integraciją, turime sukurti „integracijos Ramšteiną“.

Turime užtikrinti integraciją taip, kad Rytų partnerystės šalys, pirmiausia Moldova ir Ukraina, ir, tikiuosi, Sakartvelas, iki 2029 m. taptų ES narėmis ir dalyvautų eiliniuose rinkimuose į Europos Parlamentą.

Tai kelias į tvarią taiką visame Europos žemyne. Kremliaus sienų griūtis pašalins svarbiausią destabilizuojantį veiksnį, agresijos ir priespaudos faktorių visam Rytų partnerystės regionui, ne tik Ukrainai ir Moldovai, bet ir Baltarusijai bei visam Pietų Kaukazui.

Tačiau visi pokyčiai Rytų partnerystės regione, visi geopolitiniai pokyčiai Europos žemyne prasideda nuo Ukrainos pergalės.

Todėl tegyvuoja Moldova ir Slava Ukrainy!

×