Andrius Kubilius. Rusijos tragedija (santrauka)

2022-10-18 | Rusija, Russia, ES santykiai su Rusija

Skaityti visą A.Kubiliaus tekstą „Rusijos tragedija”.

Skaityti visą tekstą ir santrauką pdf formatu.

  • Europos žemyne išgyvename sunkią geopolitinę krizę, kurią lėmė Rusijos karinė agresija prieš Ukrainą. Tai kartu atskleidė ir reiškinį, kurį verta pavadinti „Rusijos tragedijos“ reiškiniu: žlunganti, pūvanti iš vidaus, pralaiminti, agresyvi Rusija kelia pavojų visiems aplinkiniams, visų pirma Ukrainai. Bet kartu didžiausią pavojų kelia pati sau, savo valstybės, Rusijos, likimui. Tai ir yra Rusijos tragedija. Tačiau Rusijos tragedija yra pavojinga visam pasauliui, ne tik pačiai Rusijai. Todėl šiandien privalome svarstyti ne tik kaip padėti Ukrainai laimėti karą, bet ir kaip padėti Rusijai išvengti jos pačios tragedijos katastrofiškų pasekmių.
  • Analizuodami dabartinę Rusijos situaciją, privalome įvertinti ir pagrindinius istorinius faktorius, kurie lemia šiandieninę Rusijos tragediją: a) Rusija yra europinės raidos valstybė, nors dažnai ir ilgam laikui vėluojanti bendraeuropiniuose istoriniuose posūkiuose, ir tai dažnai lemia jos tragedijos mastą; b) šiuo metu Rusija yra paskutinė byranti imperija Europos žemyne, todėl joje vyrauja natūrali postimperinė nostalgija buvusiai imperinei didybei (kurią visokeriopai skatina pats Putinas); c) lyginant su kitomis Europos valstybėmis, Rusijos skirtumas yra ir tai, kad joje taip niekada taip ir neįvyko bei nebuvo realizuota tai, kas yra vadinama Didžiąja Prancūzijos Revoliucija;
  • Šiandieninę Rusijos visuomenės raidą lemia joje vyraujančios nostalgijos, emocijos, svajonės. Šiuo metu ten dominuoja nostalginė imperijos didybės atstatymo svajonė, kuri ir atvedė iki šios Rusijos tragedijos. Putinas šią svajonę nuolat dirbtinai kursto ir skatina. Tai padeda jam išlaikyti Rusijos žmonių lojalumą savo režimui.
  • Tačiau Putinas bijo, kad Rusijos žmonės vis labiau ims svajoti ne tiek apie imperijos sugrąžinimą, bet apie normalų, europietišką gyvenimą pačioje Rusijoje. Todėl Putinas savo režimui didžiausiu pavojumi mato ne NATO plėtrą, bet Ukrainos sėkmės pavyzdį. Demokratinės, ekonomiškai stiprios, būsimosios ES narės – toks kaimyninės Ukrainos pavyzdys gali turėti labai stiprią užkrečiančio pavyzdžio eiliniams rusams galią. O tai yra visiškai nesuderinama su autoritarinio, mafijinio Kremliaus režimo išlikimu. Siekis sugriauti Ukrainos galimybę tapti sėkmingos valstybės pavyzdžiu ir buvo pagrindinė priežastis, kodėl Putinas pradėjo karinę agresiją prieš Ukrainą.
  • Vakarai iki šiol neturėjo ilgalaikės strategijos nei Rusijos, nei Ukrainos atžvilgiu. To geopolitinė pasekmė – karas Europos žemyne. Vakarai privalo turėti ilgalaikę strategiją kaip spręsti tektoninę, ilgalaikę „Rusijos tragedijos“ problemą, kitaip sakant – kaip padėti Rusijai transformuotis į normalią, neagresyvią, europinio tipo valstybę. Tam visų pirma reikia, kad Vakarai pereitų nuo „Putin-first!“ prie „Democracy in Russia – first“ pamatinės paradigmos santykiuose su Rusija. Antra, Vakarai turi padėti Rusijai galutinai atsisveikinti su nostalgine imperijos atstatymo svajone ir turi padėti rusams įgyti naują, normalaus gyvenimo pačioje Rusijoje svajonę. Vakarams siekiant šių tikslų Rusijos atžvilgiu, ypatingai svarbų vaidmenį suvaidins ilgalaikė, ambicinga ir efektyvi Vakarų strategija Ukrainos atžvilgiu.
  • Kaip Vakarai gali padėti eiliniams rusams atsisveikinti su nostalgine imperijos atstatymo svajone? Visų pirma tokia svajonė turi būti visiškai sutriuškinta. Todėl Vakarų parama Ukrainos karinei pergalei yra kartu ir parama Rusijai, parama jos galimybėms atsisveikinti su imperinėmis svajonėmis; tokį pat svarbų vaidmenį suvaidintų ir neatidėliotinas specialaus Tarptautinio Tribunolo karo agresijos nusikaltimui (Putino nusikaltimui) tirti įsteigimas – nuo to prasidėtų Rusijos „deputinizacijos“ procesas; Ukrainos narystė NATO taip pat padėtų eiliniams rusams suprasti, kad Rusijai nebelieka jokių galimybių realizuoti savo nostalginių imperinių svajonių.
  • Kaip Vakarai gali padėti eiliniams rusams įgyti naują, normalaus gyvenimo pačioje Rusijoje svajonę? Vakarai tai gali padaryti visų pirma turėdami aiškią ir ambicingą strategiją kaip sukurti Ukrainos sėkmę, kurios pavyzdys galėtų tapti naujos Rusijos svajonės pagrindu. Ukrainos sėkmę Vakarai gali sukurti ne tik padėdami jai laimėti karą prieš Rusiją, bet ir įgyvendindami ambicingą Ukrainos europietiškos integracijos ir narystės Europos Sąjungoje strategiją. Sparti europinė integracija buvo vienintelė priežastis, kodėl Centrinėje Europoje ir Baltijos regione buvo sukurtas pamatas šio regiono valstybių sėkmei. Lygiai taip pat ir Ukrainos , Moldovos ar Sakartvelo sėkmė gali būti sukurta tik Europos Sąjungai įgyvendinant ambicingą šių šalių europinės integracijos strategiją.
  • Vakarai, siekdami kad eiliniai rusai kiek galima greičiau įgytų normalaus gyvenimo Rusijoje svajonę, jau dabar turi pasiūlyti ir ateities santykių tarp Europos Sąjungos ir būsimos Demokratinės Rusijos strategiją. Tokioje strategijoje turi būti nubrėžiamos laisvos prekybos, bevizio režimo, partnerystės vardan modernizacijos, kitų svarbių ES programų, reikšmingų kuriant normalaus gyvenimo sąlygas Rusijoje, įgyvendinimo perspektyvos. Rusijos žmonėms jau dabar turi būti aišku, kad svajonė gyventi normalų gyvenimą Rusijoje yra labai reali ir ji demokratinėje Rusijoje bus realizuojama kartu su Europos Sąjunga.
  • Demokratija Rusijoje yra tai, kas gali iš esmės pakeisti saugumo architektūrą visame Europos kontinente. Todėl demokratijos Rusijoje tikslas turi būti svarbus ne tik patiems rusams, bet ir visai Europos Sąjungai. Europos Sąjunga gali efektyviai prisidėti prie Rusijos transformacijos į demokratiją, bet tam reikia, kad pačioje Europos Sąjungoje santykis tarp „tikinčių“ ir „netikinčių“ demokratijos Rusijoje galimybėmis labai stipriai pasikeistų „tikinčiųjų“ naudai. Europiečiams yra verta atsiminti, kad demokratinės erdvės plėtra pasaulyje vyksta vadinamųjų „Huntingtono bangų“ pavidalu, ir tai, kad šiandieninį pasaulio demokratijos žemėlapį yra nulėmusios per XX amžių įvykusios trys tokios demokratizacijos potvynio bangos bei po jų sekę atoslūgiai. Nėra sunku prognozuoti, kad artimiausio dešimtmečio metu turėtų prasidėti Ketvirtoji pasaulinė tokios demokratizacijos banga. Ir ji gali prasidėti Rusijoje. Tam jau šiandien turi ruoštis ir demokratiniai Vakarai.
  • Europos žemyne „Rusijos tragedijos“ reiškinys yra tai, ko iki šiol Vakarai yra nesugebėję išspręsti. Tai ir lemia šiandieninę geopolitinę krizę Europos žemyne. Kiekviena krizė yra ir nauja galimybė. Demokratijos plėtra į Europos žemyno rytus yra tai, kas turi sekti po šios krizės, o demokratija Rusijoje yra geriausias ilgalaikis vaistas nuo „Rusijos tragedijos“. Rusijos gydymo ir sveikimo procedūros centre yra Ukraina ir Vakarų parama jos sėkmei.

 

×