Andrius Kubilius. Skirtumai Vakaruose: tikite ar netikite, kad ateityje Rusija gali tapti demokratija?

2023-08-31 | ES santykiai su Rusija

Kai stebime ir analizuojame Vakarų paramą Ukrainai, kartais matome daug dvejonių, abejotinų argumentų, neryžtingumo. Mano įsitikinimu, didelė dalis tokio Vakarų  elgesio yra susieta su jų požiūriu į Rusiją. Esminis skirtumas yra tarp tų, kurie tiki ir kurie netiki, kad Rusija gali tapti demokratija. Siūlau panagrinėti tokio Vakarų požiūrių skirtumo geopolitines pasekmes:

TIKITE,

todėl:

 • nebijote, kas bus po to, kai Putino režimas žlugs, nes tikite, kad po to Rusija ims evoliucionuoti link demokratijos;
 • nebijote Ukrainos triuškinančios karinės pergalės, nes nebijote, kas bus po to kai po tokios pergalės žlugs Putino režimas;
 • nebijote skelbti, kad Vakarų tikslas yra pasiekti besąlygiško Rusijos pralaimėjimo, nes nebijote Putino režimo ir jo fašistinės „Novorosijos“ filosofijos žlugimo, kadangi to sąmoningai ir siekiate;
 • nebijote Ukrainai tiekti tiek ir tokios kokybės vakarietiškų ginklų, kurie garantuotų, kad Ukraina pasiektų triuškinančią pergalę artimiausiu metu, po kurios žlugtų Putino režimas;
 • nebijote, kad Ukraina artimiausiu metu bus pakviesta tapti NATO nare, net jei tam garsiai prieštaraus Putinas, nes tikite kad toks pakvietimas padės Rusijai transformuotis į demokratiją;
 • nesibaiminate, kad sparti Ukrainos integracija į ES, taip kuriant Ukrainos sėkmę, gali tapti pavojinga Putino režimui, nes gali inspiruoti Rusijos piliečius reikalauti Rusijoje tokių pat permainų, kurios leistų ir Rusijai sekti Ukrainos pavyzdžiu, kuriant normalaus gyvenimo sąlygas pačioje Rusijoje;
 • esate įsitikinę, kad pastarųjų dešimtmečių Vakarų didžiausia geopolitinė klaida buvo tai, kad Ukraina ištisus dešimtmečius buvo palikta pilkojoje geopolitinio saugumo zonoje, be realių galimybių tapti integralia Vakarų (NATO, ES) dalimi, o tai ir paskatino Putiną galvoti kad Vakarai Ukrainą paliko Rusijos interesų zonoje ir kad Putinas gali imtis net ir karo veiksmų prieš Ukrainą;
 • nevedate su Putinu derybų dar prieš prasidedant karui ir karo metu dėl tariamų abipusių apribojimų karo veiksmuose, patys įsipareigodami daryti viską, kad „Putino veidas“, o kartu ir pats režimas būtų išsaugotas;
 • nespaudžiate Ukrainos kiek galima greičiau pradėti taikos derybų su Putinu (Putino sąlygomis), nes nebijote, kas bus vėliau su Putino režimu, jei Putinui pražūtingas karas tęsis šiek tiek ilgiau ir baigsis triuškinančia Ukrainos pergale;
 • realiai remiate Rusijos opoziciją, jos veiklą tiek Rusijoje, tiek ir emigracijoje, nes nuoširdžiai tikite kad Rusijos virsmas ir evoliucija link demokratijos tikrai gali įvykti, ir kad tai yra reikalinga ne tik pačiai Rusijai, bet ir Vakarams, nes tai yra vienintelis kelias, kaip tvari taika gali būti sukurta Europos žemyne, kai nebeliks pagrindinės grėsmės tokiai taikai – autoritarinės Rusijos.
 • nesate naivi auka ilgalaikės Putino strategijos gąsdinti ir įtikinėti Vakarus, kad Rusijos nacija yra rytietiška, visada autoritarinė ir agresyvi bei nepasirengusi demokratijai, nes tikite, kad tiek rusai, tiek ir baltarusiai yra pajėgūs tvarkytis demokratiškai, taip pat, kaip šiais laikais tai labai sėkmingai daro ne tik ukrainiečiai, bet ir mongolai bei kinai Taivanyje.

NETIKITE,

todėl:

 • bijote, kas bus po to, kai Putino režimas žlugs, nes netikite, kad po to Rusija evoliucionuos link demokratijos;
 • bijote Ukrainos triuškinančios karinės pergalės, nes bijote, kas bus po to, kai po tokios pergalės žlugs Putino režimas – gal vietoje Putino Kremlių užims koks nors prigožinas arba Rusija panirs į kruviną tarpusavio karų chaosą ir branduolinio ginklo kontrolę perims kokie nors teroristai;
 • bijote skelbti, kad Vakarų tikslas šiame kare yra pasiekti besąlygiško Rusijos pralaimėjimo, nes bijote Putino režimo žlugimo, todėl apsiribojate garsiais pareiškimais, kad Ukrainą remsite „tiek kiek reikės“ (whatever it takes) ir kad „tik Ukraina nustatys taikos sąlygas“, bet patyliukais didinate politinį spaudimą Ukrainai, kad ji greitai sėstų prie derybų stalo su Putinu ir tartųsi dėl ugnies nutraukimo bei taikos pagal Putino diktuojamas sąlygas;
 • bijote Ukrainai tiekti tiek ir tokios kokybės vakarietiškų ginklų, kurie garantuotų, kad Ukraina pasiektų triuškinančią pergalę artimiausiu metu, nes bijote, kad po tokios pergalės žlugs Putino režimas;
 • bijote, kad Ukrainos pakvietimas artimiausiu metu tapti NATO nare Rusijoje būtų traktuojamas kaip milžiniškas Kremliaus pralaimėjimas ir galbūt net sukeltų Putino režimo griūtį;
 • bijote net ir Ukrainos integracijos į ES, nes manote, kad bet kokia Ukrainos integracija į Vakarus, taip kuriant Ukrainos sėkmę, gali „išprovokuoti“ Putiną; netikite, kad demokratinės Ukrainos sėkmė gali įkvėpti ir Rusijos piliečius siekti tokių pat demokratinių permainų Rusijoje, nes netikite, kad Rusija gali tapti demokratine;
 • esate įsitikinę, kad Ukraina ir toliau turi būti palikta pilkojoje geopolitinio saugumo zonoje, be realių galimybių tapti integralia Vakarų (NATO, ES) dalimi, nes manote, kad nereikia provokuoti ir pyktis su Putinu, kadangi Vakarams tariamai reikia jo partnerystės kovoje su Kinijos geopolitiniu dominavimu;
 • siekiate vesti ir vedate su Putinu neformalias derybas dar prieš prasidedant karui ir karo metu dėl tariamų abipusių apribojimų karo veiksmuose, patys įsipareigodami daryti viską, kad „Putino veidas“ būtų išsaugotas;
 • spaudžiate Ukrainą (taip pat ir stabdant reikalingų ginklų tiekimą) kiek galima greičiau pradėti taikos derybas su Putinu (Putino sąlygomis), nes bijote to, kas bus vėliau su Putino režimu, jei Putinui pražūtingas karas tęsis šiek tiek ilgiau;
 • realiai neremiate Rusijos opozicijos, jos veiklos nei Rusijoje, nei emigracijoje, nes netikite kad Rusijos virsmas ir evoliucija link demokratijos tikrai gali įvykti; todėl apsiribojate tik standartiniais (bet tuščiais) pareiškimais dėl paramos opozicijai ir protestais dėl žmogaus teisių pažeidimų; ir toliau galvojate, kad santykiuose su Rusija svarbesniu yra „Putin-first!“, o ne „Democracy in Russia – first!“ principas;
 • esate auka ilgalaikės Putino strategijos įtikinti Vakarus, kad Rusijos nacija yra rytietiška, visada autoritarinė ir agresyvi bei nepasirengusi demokratijai; pasidavėte Putino propagandai ar branduoliniam šantažui, o gal būt ir gundymui pigiomis dujoms ar brangiomis jachtomis;

******

Štai dėl tokių esminių skirtumų ir jų pasekmių Vakarų mąstymui bei politikai, mes visi, kuriems rūpi Ukraina, kartu su Rusijos demokratine opozicija, turime daryti viską, kad įtikintume Vakarus, jog ir Rusija, pralaimėjusi karą Ukrainoje ir žlugus Putino režimui, gali tapti demokratine.

×