COVID-19 poveikis ekonomikai: 100 mlrd. eurų darbo vietoms išsaugoti

2020-04-23 | COVID-19

ES teikia finansinę paramą darbo vietoms ir dirbantiesiems apsaugoti. Siekdama užtikrinti, kad darbuotojai galėtų išlaikyti savo darbo vietas, kai įmonės negali vykdyti veiklos dėl koronaviruso krizės, ES kuria laikiną iki 100 mlrd. eurų vertės paramos priemonę nacionalinėms darbo schemoms remti.

Pagal Komisijos parengtą sutrumpinto darbo laiko koncepciją (SURE) valstybėms narėms bus suteikta parama padengti išlaidas, tiesiogiai susijusias su sutrumpinto darbo laiko sistemų sukūrimu, pratęsimu arba išplėtimu.

Skaitykite daugiau apie Europos Sąjungos veiksmus kovoje su koronavirusu.

Finansinė parama bus teikiama kaip ES paskolos valstybėms narėms, kurios paprašys paramos. Paskolos bus grindžiamos valstybių narių garantijų, savanoriškai suteiktų ES, sistema. Priemonė pradės veikti, kai visos valstybės narės įsipareigos suteikti tas garantijas.

Sutrumpinto darbo laiko sistema
  • Sutrumpinto darbo laiko sistemos suteikia galimybę ekonominių sunkumų patiriančioms įmonėms laikinai sumažinti darbuotojų darbo valandų skaičių, o už nedirbtas valandas darbuotojams kompensuojama iš valstybės išteklių.

„Tai svarbi ES solidarumo išraiška ir naudinga priemonė siekiant sušvelninti socialinius ir ekonominius COVID-19 krizės padarinius. Remdama trumpalaikio darbo schemas ir panašias priemones, programa SURE padės ekonominius sunkumus patiriančioms įmonėms išlaikyti žmones darbo vietose“, – siūlomą priemonę palankiai įvertino EP Užimtumo komiteto pirmininkė Lucia Ďuriš Nicholsonová (Konservatoriai ir reformistai, Slovakija).

Kol priemonė SURE yra laikina ekstremaliosios situacijos priemonė, specialiai skirta greitai reaguoti į koronaviruso pandemijos nulemtus iššūkius, Komisija taip pat įsipareigojo sparčiau parengti teisės akto pasiūlymą dėl Europos nedarbo perdraudimo sistemos, kuria siekiama remti valstybių narių politiką, kuria išsaugomos darbo vietos ir įgūdžiai, rengimą.

Europos Parlamento teigimu, tokia bazinė bedarbio pašalpų sistema tiesiogiai prisidėtų prie namų ūkių pajamų stabilizavimo bei Europos socialinės politikos stiprinimo. Balandžio 17 d. priimtoje rezoliucijoje EP nariai pakartojo savo raginimą įsteigti nuolatinę Europos nedarbo perdraudimo schemą, kuri leistų valstybėms imti paskolas įdarbinimo projektams finansuoti.

Sužinokite daugiau apie ES priemones, kurios padeda mažinti nedarbą ir kovoti su skurdu.

×