EP Plenarinės sesijos debatai. Liudo Mažylio pasisakymas tema: Reglamento (ES) 2019/1021 dėl patvariųjų organinių teršalų IV ir V priedų pakeitimas

2022-05-02 |
×