INGE komiteto posėdis (klausymas apie dezinformaciją ir sąmokslo teorijas: vakcinaciją, klimato kaitą, migraciją ir kt.)

2021-11-15 |
×