Iškilmingas posėdis. Ganos prezidento kalba

2021-12-14 |
×