ELP nubrėžė Rytų Partnerystės politikos ateinančio dešimtmečio strategiją

2019-11-21 | Europos Liaudies Partija

Vakar Europos liaudies partijos (ELP) kongrese Zagrebe priimta Rezoliucija, skirta Rytų partnerystės dešimtmečiui ir ateities perspektyvoms. Rezoliucijos projektą parengė Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) delegacija.

Pasak Europos Parlamento (EP) Užsienio reikalų komiteto nario, delegacijos EURONEST parlamentinėje asamblėjoje pirmininko Andriaus Kubiliaus, Rezoliucijos svarstymas Kongrese nebuvo lengvas, nes siūlyta apskritai atidėti šio dokumento svarstymą.

„Džiaugiamės, kad galų gale Kongresas patvirtino Rezoliuciją, ir ji tapo oficiali EPP politinė strategija dėl Rytų Partnerystės politikos ateinančiam dešimtmečiui“, – pabrėžė EP narys A. Kubilius.

Išskiriamos trys esminės Rezoliucijos nuostatos:

  • Siūlomas praktinis „diferenciavimo“ principo realizavimas, remiantis nuostata „more for more and less for less“. Siūloma trims toliausiai pažengusioms šalims, turinčioms Asociacijos sutartis (Ukraina, Moldova, Sakartvelas) pradėti įgyvendinti sustiprinto bendradarbiavimo su ES „Trio Strategiją 2030“. Taip pat aiškiai pasakoma, kad tuo atveju, jeigu šiose šalyse būtų stabdomos reformos, Trio Strategijos įgyvendinimas taip pat būtų stabdomas.
  • ES viduje siūloma sukurti konsoliduotą kolektyvinę politinę lyderystę, kuri imtųsi atsakomybės už efektyvesnį Trio Strategijos įgyvendinimą. Tai būtų analogiškas lyderystės mechanizmas, koks Vokietijos iniciatyva 2014 metais buvo sukurtas Vakarų Balkanų integracijos procesui spartinti ir yra vadinamas „Berlyno Procesu“. Panašiu principu  siūloma sukurti like-minded šalių koaliciją, kuri rūpintųsi Rytų Partnerystės politikos įgyvendinimu ir į kurią įeitų šalys, kurioms rūpi Rytų Partnerystė. Siūloma tokią koaliciją pradėti kurti nuo šalių, kurios iki 2030 metų pirmininkaus ES: Kroatija, Vokietija (2020); Čekija, Prancūzija (2022); Švedija (2023); Lenkija (2025); Lietuva (2027); Latvija (2028).
  • Trio Strategijoje siūloma Trio šalims pradėti taikyti naujų paramos programų ir instrumentų, pasiteisinusių ir Vakarų Balkanuose: Interconnectivity agenda; Investment platform ir t.t. Taip pat siūloma stiprinti ES techninę paramą viešųjų investicijų valdymui su tarptautinėmis finansų institucijomis Trio šalyse, gilinti jų regioninį ekonominį bendradarbiavimą bei keistis gerąja praktika įgyvendinant reformas ir valdant investicijas ekonomikos augimui.

Pasak EURONEST delegacijos pirmininko A. Kubiliaus, Trio Strategijos vienas svarbiausių tikslų – parodyti Trio Šalims, kad ES vertina jų pažangą ir ima taikyti politikos instrumentus, kurie yra taikomi ir Vakarų Balkanams. Trio šalyse (Ukrainoje, Moldovoje, Gruzijoje) Rezoliucija ir pati Trio Strategija yra vertinama labai pozityviai bei su dideliu entuziazmu. Tai atitinka jų lūkesčius.

„Rezoliucija yra svarbus žingsnis formuojant visos ES Rytų Partnerystės politiką ateinantiems 10 metų. Ji bus tvirtinama Rytų Partnerystės Summitte, kuris vyks kitų metų birželio mėnesį Briuselyje“, – tolimesnius žingsnius vardijo EP narys A. Kubilius.

×