EP narė R. Juknevičienė dalyvaus ketvirtajame trišalių derybų dėl didžiausio ES pagalbos mechanizmo etape

2020-06-11 | Vystomasis bendradarbiavimas

Europos Parlamento narė Rasa Juknevičienė ketvirtadienį nuotoliniu būdu dalyvaus ketvirtosiose trišalėse derybose dėl ES Tarybos reglamento dėl Kaimynystės, vystomojo ir tarptautinio bendradarbiavimo priemonės (KVTBP, angl. – NDICI). R. Juknevičienė yra viena iš keturių Europos Parlamento pranešėjų. Šis finansinės pagalbos ne Europos Sąjungos (ES) šalims instrumentas yra didžiausias ES pagalbos mechanizmas, jo siūlomas biudžetas siekia apie 90 milijardų eurų 2021-2027 m. laikotarpiui.

„Koronaviruso pandemija pristabdė politinio lygmens darbą, pasitarimai buvo persikėlę į nuotolinę erdvę, tačiau šią savaitę jau vyks ketvirtasis trilogas. Jame dalyvausiu nuotoliniu būdu, nes Belgija vis dar yra šalis, iš kurios sugrįžus turėčiau karantinuotis 14-ai dienų, – teigia EP narė Rasa Juknevičienė. – Mums šiose derybose reikia sutarti visas sąlygas, kuriomis pinigai būtų skiriami šalims, kurios yra ES kaimynystėje ar yra vadinamosios besivystančios šalys“.

Tai bus paskutinis trilogas Kroatijos pirmininkavimo ES Tarybai pusmečiu. Kita pirmininkaujanti šalis – Vokietija, kuriai teks visi sunkieji–baigiamieji darbai – Taryboje susitarti dėl ES biudžeto, nuspresti, koks bus galutinis Tarybos mandatas KVTBP derybose ir baigti pačias derybas dėl šio instrumento.

Svarstomame teisės akte siūloma sujungti kelis iki šiol atskirai veikusius finansinius instrumentus, kuriais finansuojama ES politika vystomojo bendradarbiavimo, kaimynystės ir tarptautinio bendradarbiavimo srityse. Europos Parlamento nariai siūlo didinti finansavimą beveik 4 mlrd. eurų žmogaus teisių ir demokratijos srityse, taip pat remti klimato ir aplinkosaugos sritims keliamus uždavinius ir kt.

Parlamentas KVTBP pradėjo svarstyti dar praėjusioje kadencijoje. Institucijų atstovams derybose pasiekus susitarimą, jį dar turės patvirtinti visas Europos Parlamentas. Instrumentas susidaro iš trijų komponentų – geografinio, teminio ir greito atsako komponento.

Tarpinstitucinėse derybose dėl šio instrumento, kurias planuojama užbaigti iki šių metų pabaigos, dalyvauja derybinės grupės iš Europos Parlamento, Europos Tarybos ir Europos Komisijos.

R. Juknevičienė pranešėja derybose dėl Kaimynystės, vystomojo ir tarptautinio bendradarbiavimo priemonės buvo paskirta 2019 m. liepą EP Vystymosi komitete.

×