EP narė R.Juknevičienė dalyvavo kandidatų į Europos Komisiją klausymuose

2019-10-01 | Europos Parlamentas

Europos Parlamento (EP) narė Rasa Juknevičienė antradienį Briuselyje  Vystymosi komitete surengtuose klausymuose kandidatės į Europos Komisijos Tarptautinių partnerysčių komisarus suomės Jutos Urpilainen (Jutta Urpilainen) klausė, kokių priemonių ji ketina imtis, siekdama užtikrinti, kad naujai kuriama Kaimynystės, Vystymosi ir Tarptautinio bendradarbiavimo priemonė (KPTBP) padėtų sustiprinti pamatines demokratijos, teisės viršenybės, gero valdymo vertybes, o taip pat – branduolinio saugumo standartus ES kaimynystėje ir pasaulyje?

R.Juknevičienė yra paskirta pranešėja Parlamente svarstant EK pasiūlymą dėl minėtos priemonės, todėl pažymėjo, kad Europos Parlamento nariai siekia užtikrinti, kad ši priemonė būtų efektyvi.

„Jie siūlo suteikti Komisijai galimybę suspenduoti teikiamą pagalbą tuo atveju, jei šalis-partnerė pažeis šiuos aukščiau išvardytus principus. Ar Jūs remsite tokią Europos Parlamento poziciją?“ – klausė R.Juknevičienė.

Kandidatė į komisarus J.Urpilainen teigė, kad “mes turėtume gerbti žmogaus teises ir teisės viršenybės principus ne tik Europos Sąjungoje, bet ir už jos ribų“. Pasak jos, prasminga turėti tokią priemonę kaip KPTBP, kadangi ji sujungtų šiuo metu egzistuojančius skirtingus finansinius instrumentus.

„Turėdami vieną finansinę priemonę mes galime veikti darniau ir efektyviau“, – sakė J.Urpilainen.

Europarlamentarė R.Juknevičienė kreipdamasi į kandidatę pažymėjo, kad „būsimoji Komisija apibūdinama kaip „geopolitinė“  – tai reiškia, kad ji turės užtikrinti, jog Europos Sąjunga turi prisitaikyti pasaulyje, veikiamame didžiųjų pasaulio galių. Šiam tikslui pasiekti, Komisija turi turėti strateginių priemonių arsenalą, kuriomis ji įgyvendins ES prioritetus užsienyje“.

Šiuo metu planuojama sujungti visus finansinius ES pagalbos kitoms šalims instrumentus į vieną, įskaitant ir Kaimynystės instrumentą, kuris šiuo metu veikia kaip atskiras ir yra gera ES paramos priemonė tokioms šalims kaip Ukraina ir kitos Rytų kaimynystės šalys. Kol kas ES Vadovų taryba neturi bendros nuomonės dėl šio instrumento įtraukimo į bendrą junginį, kuriame ir pagalba Afrikai, ir kitoms besivystančioms šalims būtų viename biudžete.

Netrukus prasidės trijų pagrindinių ES institucijų – Europos Parlamento, Europos Komisijos ir Vadovų Tarybos –  trišalės derybos, kuriose R. Juknevičienė drauge su dar trimis parlamentarais turės atstovauti EP pozicijai.

Kandidatė į Tarptautinių partnerysčių komisarus suomė Juta Urpilainen – buvusi Suomijos vyriausybės finansų ministrė (2011-2014 m.), pirmoji moteris, vadovavusi Suomijos socialdemokratų partijai.

Kandidatų į EK klausymai parlamento komitetuose vyksta prieš EP balsavimą dėl Komisijos sudėties.

×