EP narė R. Juknevičienė: ES kariniam mobilumui skiriamas finansavimas per menkas

2020-09-02 | ES karinis mobilumas

ES Vyriausiasis įgaliotinis Žozepas Borelis (Josep Borrell) savo atsakyme Europos Parlamento (EP) narei Rasai Juknevičienei, kuri į jį kreipėsi dėl karinio mobilumo stiprinimo reaguojant į su COVID-19 pandemija susijusią civilinę krizę, pažymėjo, kad „karinis mobilumas itin svarbus ir per COVID-19 pandemiją, nes jis stiprina mūsų pasirengimą ir atsparumą ateities iššūkiams ir gali padėti gaivinti ES ypač svarbius ekonomikos sektorius“.

Ž. Borelis užtikrino, kad karinis mobilumas ir toliau bus vienas iš svarbiausių Europos Sąjungos darbotvarkės klausimų.

„Be kita ko, siūlomas specialus 1,69 mlrd. EUR biudžetas dvejopos paskirties transporto infrastruktūros projektams bendrai finansuoti. Dėl šio specialaus finansavimo 2020 m. liepos 21 d. susitarta Europos Vadovų Taryboje; jis bus galutinai patvirtintas per derybas dėl 2021–2027 m. daugiametės finansinės programos“, – atsakyme teigia ES Vyriausiasis įgaliotinis Ž. Borelis.

Tuo tarpu EP narės R. Juknevičienės teigimu, šiuo metu svarstomame daugiamečiame ES biudžete numatyta per mažai lėšų kariniam mobilumui.

„Europos liaudies frakcijoje svarstant šį klausimą buvo išreikšta kritika dėl to, kad kariniam mobilumui skiriamas finansavimas yra per menkas. Ž. Borelio atsakymas suteikia vilčių, kad šiam tikslui visgi bus skiriama daugiau lėšų“, – sakė europarlamentarė.

Pasak jos, nors ir išlaikytas didesnis nei 1,5 mlrd. Eur finansavimas (iš pradžių buvo siūlymų jį panaikinti), tačiau tai – labai maža ir visiškai ES poreikių neatitinkanti suma, nes  šiandien tenka konstatuoti, kad ES infrastruktūra nėra pasiruošusi greitai reaguoti į karines grėsmes.

R. Juknevičienė balandžio mėnesį išsiųstame kreipimesi pažymėjo, kad tokios rūšies krizės kaip sukeltoji COVID-19, kylančios ne dėl įprastinio ginkluoto konflikto, yra sritis, kurioje ES turi sukurti veiksmi .ngus mechanizmus.

„ES galėtų suteikti labai realios pridėtinės vertės koordinuodama veiksmus, supaprastindama tarpvalstybines procedūras ir, svarbiausia, spręsdama infrastruktūros klausimus. Todėl ES turėtų padaryti daugiau, nes karinio mobilumo sprendimai priklauso tik nuo jos“, – rašė europarlamentarė.

ES daugiametis biudžetas (2021 – 2027 m.) tebesvarstomas, dėl jo vyksta derybos, o  galutinį sprendimą Europos Parlamentas priims šioje rudens sesijoje.

×