EP narė R. Juknevičienė perrinkta parlamentinio Saugumo ir gynybos pakomitečio vicepirmininke

2022-01-26 | ES saugumas ir gynyba

Europos Parlamento (EP), Europos liaudies partijos frakcijos narė Rasa Juknevičienė trečiadienį buvo perrinkta parlamentinio Saugumo ir gynybos (SEDE) pakomitečio vicepirmininke.

Jos kandidatūrai buvo pritarta bendru sutarimu. Parlamento kadencijos viduryje pasikeitus jo vadovybei iš naujo vykdomi komitetų pirmininkų ir vicepirmininkų rinkimai.

EP narė R. Juknevičienė šio pakomitečio vicepirmininke tapo praeitų metų birželį, ji yra atsakinga už pirmininkavimą posėdžiams pirmininkui negalint, taip pat ji  prisidės formuojant posėdžių darbotvarkę.

Dėkoju kolegoms už pasitikėjimą ir galimybę toliau tęsti darbus, sakė EP narė.

R. Juknevičienė buvo šiame komitete parengto pranešimo dėl ES kibernetinės gynybos pajėgumų būklės“ šešėlinė pranešėja.

Saugumo ir gynybos (SEDE) pakomitečio tikslas sudaryti sąlygas vykti viešai diskusijai dėl visų ES veiksmų bendros saugumo ir gynybos politikos (BSGP) srityje, ypač institucijų, pajėgumų ir operacijų aspektais, bei vykdyti nuodugnią jų parlamentinę kontrolę. SEDE pakomitetis aktyviai dalyvauja formuojant ES politiką saugumo ir gynybos klausimais. SEDE pakomitečio veiklos dėmesio centre santykių su strateginiaispartneriais pirmiausia su NATO ir Jungtinėmis Tautomis bei trečiosiomis šalimis, kurios remia daugiašališkumą ir tarptautinę tvarką taikos labui plėtojimas.

Pakomitetyje yra 30 EP narių.

×