EP narė R. Juknevičienė siūlo gegužės 25 d. skelbti Europos herojų, kovojusių prieš totalitarizmą, diena

2020-05-08 | Europos atmintis

Europos Parlamento (EP) narė Rasa Juknevičienė ir dešimt kolegų EP narių, priklausančių parlamentinei grupei Europos atminčiai, kreipėsi į eurokomisarę Verą Jurovą (Věra Jourová), siūlydami jau šiais metais pradėti praktiškai įgyvendinti praeitais metais rugsėjį Parlamente priimtą rezoliuciją dėl Europos atminties svarbos Europos ateičiai (https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2019-0021_LT.html) ir paskelbti gegužės 25-ąją Europos herojų, kovojusių prieš totalitarizmą, diena.

Pasak R. Juknevičienės, rezoliucijoje šią nuostatą pasiūlė įrašyti Lenkijos EP nariai.

„Ji susijusi su jų herojumi, kuris yra ir europinio lygio, ir pasaulinio lygio herojus. Tai yra Vitoldas Pileckis (Witold Pilecki) – žmogus, kuris kovojo ir prieš fašizmą, nacizmą. Buvo įkalintas Aušvico stovykloje, iš ten pabėgo, grįžo į jau sovietų užimtą Lenkiją ir ten vėl kovojo prieš sovietinį režimą. Buvo nužudytas. Ir todėl kaip tik ta diena galėtų būti labai puikus simbolis visai Europai parodant, kad nebuvo atskirai fašizmo, nacizmo, nebuvo atskirai vien tik tai bolševizmo ir komunizmo nusikaltimų. O tai yra totalitariniai režimai, kuriuos reikia minėti bendrai. Mes tikimės, kad gegužės 25-toji bus tokia diena“, – sakė EP narė R. Juknevičienė.

V. Pileckis – Lenkijos kariuomenės kapitonas, kovojęs 1919–1920 m. kare su bolševikais. Jis taip pat gyveno  ir Lietuvoje. Antrojo pasaulinio karo metu likimas jam lėmė susikauti su abiem jo tėvynės priešais – Vokietija ir SSRS. Net po pralaimėjimo Pileckis nepasidavė, įstojo į pogrindžio organizacijas ir nusprendė sužinoti, kas dedasi vokiečių įkurtoje Aušvico koncentracijos stovykloje. Tyčia leidosi suimamas – taip pateko į Aušvicą, iš kurio vėliau pavyko pabėgti. Apie stovyklą Pileckis parengė ataskaitą. 1947 m. komunistų saugumas Pileckį suėmė, tardė ir kankino. Parodomajame teisme jis buvo nuteistas mirties bausme. 1948 m. gegužės 25 d. V. Pileckis buvo nužudytas.

×