EP narė R. Juknevičienė tapo parlamentinio Saugumo ir gynybos pakomitečio vicepirmininke

2021-06-01 | Europos Parlamentas

Europos Parlamento (EP), Europos liaudies frakcijos narė Rasa Juknevičienė pirmadienį tapo parlamentinio Saugumo ir gynybos (SEDE) pakomitečio vicepirmininke. Jos kandidatūrai buvo pritarta bendru sutarimu. EP narė R. Juknevičienė bus atsakinga už pirmininkavimą posėdžiams pirmininkui negalint, taip pat ji  prisidės formuojant posėdžių darbotvarkę.

„Kai prieš 31 metus Lietuvos Atkuriamajame Seime balsavau dėl Nepriklausomybės, buvo didžiulis noras sugrįžti į europietiškų demokratijų šeimą. Šiandien turiu galimybę pati prisidėti prie saugios Europos kūrybos. Mano prioritetai – stipri Europos Sąjunga, gebanti ir pati, ir kartu su NATO spręsti saugumo iššūkius. Geriausiai esu įsigilinusi į situaciją Rytų kaimynystėje, čia galiu būti naudingiausia ir mūsų komiteto darbe, tačiau gerai suprantu, kad saugumo iššūkiai yra kompleksiniai. Tik suprasdami vieni kitus tiek Rytuose, tiek Pietuose, tiek Šiaurėje, galime pasiekti geriausių sprendimų“, – sakė EP narė.

Be to, R. Juknevičienė yra šiame komitete rengiamo pranešimo „dėl ES kibernetinės gynybos pajėgumų būklės“ šešėlinė pranešėja.

Saugumo ir gynybos (SEDE) pakomitečio tikslas – sudaryti sąlygas vykti viešai diskusijai dėl visų ES veiksmų bendros saugumo ir gynybos politikos (BSGP) srityje, ypač institucijų, pajėgumų ir operacijų aspektais, bei vykdyti nuodugnią jų parlamentinę kontrolę. SEDE pakomitetis aktyviai dalyvauja formuojant ES politiką saugumo ir gynybos klausimais. SEDE pakomitečio veiklos dėmesio centre santykių su strateginiais partneriais – pirmiausia su NATO ir Jungtinėmis Tautomis bei trečiosiomis šalimis, kurios remia daugiašališkumą ir tarptautinę tvarką taikos labui – plėtojimas.

Pakomitetyje yra 30 EP narių.

×