EP narės R. Juknevičienės inicijuotame kreipimesi į Jungtinių Tautų Saugumo Tarybą – raginimai V. Putinui

2020-02-21 | Europos Parlamentas

Europos Parlamento (EP) nariai, pasirašę Rasos Juknevičienės inicijuotą laišką Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos nuolatinėms narėms, paragino jas svarstyti visų totalitarinių režimų reabilitacijos keliamas grėsmes bei kreiptis į Rusijos prezidentą Vladimirą Putiną, kad šis nustotų skleisti iškraipytą istoriją, laikytųsi tarptautinių teisės aktų ir normų, pasmerktų Sovietų įvykdytus žiaurumus, visiškai atvertų sovietinius slaptųjų tarnybų archyvus ir leistų bendradarbiauti teisinėse bylose dėl Sovietų nusikaltimų. 

R. Juknevičienės parengtą kreipimąsi pasirašė įvairioms politinėms jėgoms Europos Parlamente atstovaujantys 28 parlamentarai.

Dokumente teigiama, kad V. Putino siūloma diskusija JT Saugumo Tarybos narėms dėl šovinizmo, rasizmo, neapykantos ir antisemitizmo nebus produktyvi, jei nebus svarstoma visų formų totalitarinių ideologijų reabilitacija.

„Netolerancija, radikalizmas ir antisemitizmas, užmaskuotai propaguojamos totalitarinės ideologijos propagavimas yra nerimą kelianti tendencija, populiarėjanti įvairiose šalyse; ir jai turi būti ryžtingai pasipriešinta. Tačiau kai Jungtinių Tautų nuolatinėms Saugumo Tarybos narėms svarstymus tokiais svarbiais ir jautriais klausimais siūlo vadovas valstybės, kurioje atgaivinamas sovietinis totalitarizmas, reabilituojamas Stalinas, istorija naudojama informaciniam karui prieš ES valstybes ir Rusijos kaimynes, kai tas pats antisemitizmas yra dvigubo žaidimo V. Putino rankose įrankis, tai neatrodo nei nuoširdu, nei tikra“, – sako EP narė R. Juknevičienė. 

Pasak jos, stalinizmas buvo neapykantos įvairioms žmonių grupėms kurstymo ideologija. Tiek nacizmas, tiek komunizmas yra sunaikinę milijonus gyvybių, todėl turi būti aiškiai ir nedviprasmiškai pasmerkti.

EP narės parengtame laiške pažymima, kad „iniciatyva diskutuoti apie minėtas grėsmes ir būdus išsaugoti taiką bei saugumą pasaulyje kyla iš valdžios, kuri nuolat neigia tarptautines taisykles ir normas, vykdo agresyvią karinę ekspansionistinę politiką, naudoja aktyvias priemones sėti nesutarimus suvereniose šalyse.“

Kreipimesi taip pat primenama, kad 2019 m. rugsėjo 19 d. priimta Europos Parlamento Rezoliucija dėl Europos atminties Europos ateičiai griežtai smerkia agresijos aktus, nusikaltimus žmoniškumui ir masinius žmogaus teisių pažeidimus, kuriuos įvykdė nacistinis, komunistinis ir kiti totalitariniai režimai. Rezoliucijoje pabrėžiama, kad Antrojo pasaulinio karo – pražūtingiausio karo Europos istorijoje – pradžia buvo tiesioginis liūdnai pagarsėjusios 1939 m. rugpjūčio 23 d. nacių ir Sovietų nepuolimo sutarties, taip pat žinomos Molotovo–Ribentropo pakto pavadinimu, ir jos slaptųjų protokolų, kuriais du totalitariniai režimai, vadovaudamiesi bendru tikslu užkariauti pasaulį, Europą padalijo į dvi įtakos zonas, rezultatas. 

„Deja, pastaraisiais dešimtmečiais Stalinizmo garbinimas ir nostalgija sovietinei praeičiai vis labiau tampa valstybės remiama propaganda Rusijoje. Nors 1989 m. gruodį LTSR Liaudies deputatų suvažiavimas visiškai pripažino ir pasmerkė Molotovo-Ribentropo paktą ir jo slaptus protokolus, šiandien Vladimiras Putinas gina paktą ir puola valstybes, kurios tapo dviejų tironijų aukomis, kaip atsakingas už Antrojo Pasaulinio karo pradžią“, – rašoma kreipimesi. 

Minėtoje EP rezoliucijoje pažymima, kad Rusija išlieka didžiausia komunistinio totalitarinio režimo auka. Rusijai tapti demokratine šalimi bus kliudoma tol, kol valdžia, politinis elitas ir politinė proganda tęs komunistinių nusikaltimų balinimą bei Sovietinio totalitarinio režimo aukštinimą. 

Rusijos prezidentas sausio pabaigoje kreipėsi į JT Saugumo Tarybos nuolatines nares siūlydamas susitikti ir aptarti, kaip „apginti taiką“ globalaus nestabilumo akivaizdoje.

Visą laišką anglų kalba galite perskaityti čia: LETTER_UN Security Council

 

×