EP nariai pasmerkė Rusijos valdžios sprendimą išsiųsti iš šalies tris ES diplomatus

2021-02-09 | Rusija

Vakar Europos Parlamento (EP) Užsienio reikalų komiteto pirmininkas David‘as McAllister‘is, EP nuolatinis pranešėjas Rusijos klausimais Andrius Kubilius ir Delegacijos ES ir Rusijos parlamentiniame bendradarbiavimo komitete pirmininkas Ryszard‘as Czarnecki‘s paskelbė bendrą pareiškimą, kuriame pasmerkė Kremliaus režimo sprendimą išsiųsti tris ES šalių Vokietijos, Lenkijos ir Švedijos diplomatus. 

Pasak parlamentarų, toks Rusijos valdžios sprendimas yra visiškai nepateisinamas ir prieštarauja Vienos konvencijai.

„Raginame Rusijos Federaciją gerbti tarptautinę teisę ir pakeisti savo sprendimą. To nepadarius, tai būtų dar vienas signalas apie Rusijos Federacijos nepagarbą laisvai prisiimtiems tarptautiniams įsipareigojimams“, – sakome pareiškime.

Parlamentarai pareiškime  primena Europos Parlamento raginimą parengti naują ES santykių su Rusija strategiją, išreiškiančią paramą demokratines vertybes propaguojančiai pilietinei visuomenei, teisės viršenybę, pagrindines laisves ir žmogaus teises.

„Atsižvelgdami į tai, mes sveikiname Europos Komisijos pirmininko pavaduotojo-vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai Josepo Borrello ketinimą surengti specialią diskusiją apie ES ir Rusijos santykius su ES valstybėmis narėmis Užsienio reikalų taryboje vasario 22 d. Vienu iš klausimų turėtų būti įtrauktos naujos ES sankcijos  žmogaus teises pažeidžiančiam Kremliaus režimui.

Visą pareiškimą galite skaityti: https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210208IPR97332/meps-condemn-the-decision-by-the-russian-authorities-to-expel-three-eu-diplomats

×