EP nariai ragina ministrą L. Linkevičių imtis iniciatyvos neišduodant Šengeno zonos vizų asmenims, smurtavusiems prieš taikius Baltarusijos piliečius

2020-10-06 | Baltarusija

Europos Parlamento nariai Andrius Kubilius ir Rasa Juknevičienė kreipėsi į Lietuvos užsienio reikalų ministrą Liną Linkevičių, ragindami imtis iniciatyvos ir pasiekti, kad Lietuva nustatytų visa-ban sankcijas, draudžiant išduoti Šengeno zonos vizas visam sąrašui eilinių pareigūnų ir kitų asmenų, dalyvavusių ir dalyvaujančių nusikalstamuose smurto prieš taikius Baltarusijos piliečius veiksmuose. 

„Baltarusijos miestuose tebesitęsiantis policijos ir kitų specialiųjų tarnybų smurtas prieš taikius protestuotojus visiems mums kelia didelį susirūpinimą. Esame įsitikinę, kad toks smurtas yra nusikalstamas, o tarptautinė bendruomenė jį turi vertinti griežčiausiu būdu ir nedelsiant, nes tik tai gali sustabdyti tolesnį tokių nusikaltimų vykdymą, – sako kreipimosi iniciatorius EP narys A. Kubilius. – Tokį tikslą būtų galima pasiekti, jeigu į sankcionuojamų asmenų sąrašus būtų įtraukti ne tik 40 ar 120 Baltarusijos administracijos, policijos ar kitų spec. tarnybų vadovų, bet ir  platus (keli ar keliolika  šimtų) eilinių pareigūnų ir kitų asmenų, realiai vykdžiusių nusikaltimus gatvėse, sąrašas. Žmogaus teisių gynėjai Baltarusijoje tokių nusikaltimus dariusių asmenų sąrašus jau yra sudarę, jie yra reguliariai atnaujinami, pildomi ir tikrinami“.

Laiške primenama, kad ES institucijos pagaliau suderino sankcijų aukštiems Baltarusijos administracijos pareigūnams sąrašą (40 asmenų), nors į jį nebuvo įtrauktas pats A. Lukašenka.

Lietuva, kartu su kitomis Baltijos valstybėmis,  paskelbė žymiai ilgesnį sankcionuojamų asmenų sąrašą (128 asmenys), į kurį įtrauktas platesnis nusikaltimus vykdžiusių institucijų vadovų sąrašas.

„Šiuo metu sunku tikėtis, kad Europos Sąjungos mastu draudimą atvykti į Šengeno zonos šalis būtų galima pasiekti tokiam dideliam asmenų skaičiui, tačiau tikime, kad protestams ir represijoms Baltarusijoje tęsiantis Lietuva gali ir privalo imtis savarankiškos iniciatyvos, kuri turėtų poveikį visoje ES, – sako EP narė R. Juknevičienė. – Teisiniu pagrindu tokiai iniciatyvai galėtų būti galiojančios Šengeno zonos taisyklės ir lietuviškos įstatymu įtvirtintos Magnickio sankcijų nuostatos (Užsieniečių teisinės padėties įstatymas)“.

Kreipimosi autoriai nurodo, kad tokie asmenys neturėtų teisės atvykti į Lietuvos teritoriją. Pagal Šengeno informacinės sistemos (SIS II) reglamento nr. 1987/2006 24 straipsnio ir reglamento dėl Vizų informacinės sistemos (VIS) Nr. 767/2008 12 straipsnio nuostatas apie tokį Lietuvos priimtą sprendimą automatiškai būtų informuotos ir visų kitų Šengeno zonos valstybių atitinkamos tarnybos, jeigu toks asmuo bandytų gauti Šengeno zonos vizą, kreipdamasis į  kurios nors kitos šalies nei Lietuva  konsulinę tarnybą. 

Patvirtinus tokias  minėtas „lietuviškas“ sankcijas, parlamentarai  ministrui siūlo kreiptis į kitus Šengeno zonos valstybių kolegas Užsienio reikalų ministrus, raginant ir kitas šalis tokiems nusikalstantiems ir nusikaltusiems asmenims neišduoti Šengeno zonos vizų.

Nors kitų ES šalių atitinkamos tarnybos Lietuvos sprendimais neišduoti vizų nėra suvaržomos, tačiau parlamentarai yra įsitikinę, kad kitos ES šalys gerbtų Lietuvos sprendimą.

EP narių kreipimasis pridedamas. 2020-10-06 LAISKAS_del vizu draudimo BY[2]

×