EP narių susitikime su JAV Kongreso nariu – regioninio ir tarptautinio saugumo klausimai

2021-03-26 | Transatlantinis saugumas

Kovo 25 d. Europos Parlamento nariai Andrius Kubilius ir Rasa Juknevičienė dalyvavo Baltijos šalyse išrinktų europarlamentarų nuotoliniame susitikime su JAV Kongreso nariu Donu Beikonu (Don Bacon), vienu iš dviejų JAV Atstovų Rūmų Baltic Caucus pirmininkų. Šioje JAV Kongreso Baltic Caucus vieno iš vadovų pozicijoje jis pakeitė politinę karjerą baigusį JAV Kongreso narį Džoną Šimkų (John Shimkus).

Susitikimas įvyko A. Kubiliaus, šiuo metu pirmininkaujančio neformaliai Baltijos šalių europarlamentarų grupei, iniciatyva. Susitikimo metu buvo aptarti regioninio ir tarptautinio saugumo klausimai. Baltijos šalių europarlamentarai padėkojo už nuolatinį Jungtinių Valstijų dėmesį Baltijos jūros regiono saugumui bei JAV karių buvimą.

„Džiaugiuosi įsitikinęs, kad mūsų požiūris į demokratijos stiprinimą, į būtinybę padėti transformuotis Rusijai ir Baltarusijai, į Rytų Partnerystės šalių sėkmės svarbą, sutampa”, – pažymėjo Europos Parlamento narys A. Kubilius. 

EP narė R. Juknevičienė, prisimindama susiklosčiusį puikų bendradarbiavimą su ankstesniu ilgamečiu lietuvių kilmės Baltic Caucus pirmininku Dž. Šimkumi, sakė besitikinti tolimesnio glaudaus bendradarbiavimo ES ir Transatlantinės erdvės atsparumo hibridinėms atakoms, dezinformacijai stiprinimo srityse.

Parlamentarai sutarė ir toliau intensyviai bendrauti svarbiausiose temose, susijusiose su JAV karine parama mūsų regiono saugumui, ES ir JAV bendra strategija demokratijos plėtrai Baltarusijoje ir Rusijoje bei ES ir JAV bendra pozicija dėl Kinijos geopolitinių grėsmių.

Kongresmenas D. Beikonas yra Respublikonų partijos narys, išrinktas Nebraskoje. Iki išrinkimo į JAV Kongresą jis tarnavo JAV Karinėse oro pajėgose, turi brigados generolo laipsnį.  

×