EP narys prof. Liudas Mažylis eurokomisarui Virginijui Sinkevičiui pateikė klausimų apie naująją ES Cheminių medžiagų strategiją

2020-10-15 | Europos žaliasis kursas

Spalio 15 dieną Europos Parlamento (EP) Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto (ENVI) posėdyje nuotoliniu būdu dalyvavo eurokomisaras Virginijus Sinkevičius, kuris vakar Europos Komisijos vardu pristatė ES cheminių medžiagų tvarumo strategiją siekiant sukurti netoksišką aplinką (angl. The EU’s chemicals strategy for sustainability towards a toxic-free environment).

ENVI komiteto pagrindinis narys prof. Liudas Mažylis posėdžio metu už aplinką, vandenynus ir žuvininkystę atsakingam V. Sinkevičiui uždavė klausimus apie tai, kaip ši naujoji ES chemikalų strategija bus įgyvendinama. „Naujoje paskelbtoje ambicingoje Chemikalų strategijoje Komisija deklaruoja perėjimą prie chemikalų, kurie yra saugūs ir tvarūs pagal savo struktūrą. Tai siūlo didelę ekonominę galimybę ir reikalauja bendrų valdžios, verslo įmonių, investuotojų ir tyrėjų pastangų, – į eurokomisarą kreipėsi L. Mažylis. – Ar galėtumėte šiek tiek išplėsti šią idėją? Kaip manote, per kiek laiko iš tikrųjų į rinką pateks saugios cheminės medžiagos? Taip pat – kaip padėti įmonėms, ypač smulkaus ir vidutinio verslo, susidoroti su administracine našta ir ekonominėmis bei cheminėmis kliūtimis?“

ENVI komiteto narys prof. L. Mažylis taip pat atkreipė dėmesį į tai, kad tarp aktualių finansavimo ir investavimo priemonių minima „Horizontas Europa“ programa ir kaip būtų galima išspręsti tyrimo grupių, ypač valstybių narių, dalyvavimo įtraukimo problemą.

Prof. L. Mažylis apie smulkų ir vidutinį verslą bei mokslo įsitraukimą jis pasirinko klausti būtent todėl, kad Žaliasis kursas bendrai turės didelę įtaką smulkiam ir vidutiniams verslui, o mokslo atstovų įsitraukimas, ypač šioje ES strategijoje siekiant cheminių medžiagų tvarumo, bus kaip niekada svarbus. EP narys tikisi pokyčių kenksmingų cheminių medžiagų naudojime žaisluose, vaikų priežiūros gaminiuose, kosmetikoje, su maistu besiliečiančiose medžiagose, tekstilėje ir Lietuvos tyrėjų įsijungimo.

V. Sinkevičius teigė, kad dabartinė ES tyrimų ir inovacijų darbotvarkė bus atnaujinta pagal naująją cheminių medžiagų strategiją. Pasak eurokomisaro, taip tai geriau atspindės tuos tikslus, kuriuos norima pasiekti ES veiklos ir Žaliojo kurso iki 2050 m. tikslų kontekste. Chemijos strategijoje teigiama, kad saugias ir tvarias chemines medžiagas paskatins kurti ir gaminti jau esamos programos: „Horizontas Europa“, sanglaudos politika, ES LIFE programa ir kt. Kaip vieną iš įsitraukimo motyvų jis mato mokslo, pilietinės visuomenės ir visų suinteresuotų šalių dialogą. Savo atsakyme V. Sinkevičius taip pat akcentavo, kad norima, jog chemikalai nebūtų kenksmingi aplinkai ir žmonių sveikatai ilgalaikėje ar naudojimo perspektyvoje. Kad to pavyktų išvengti, pačios cheminės medžiagos turėtų būti nuo pat pradinės stadijos kuriamos saugios ir tvarios. Tam reikia visų suinteresuotų šalių įsitraukimo, ypač gamybos industrijos. Anot eurokomisaro, kartu su visais interesantais bus kuriami kriterijai saugiems ir tvariems chemikalams, siekiant ES palaikymo ir skatinant plėtrą daugelyje mažmenininkų ir kitų gamintojų.

EP nario prof. L. Mažylio teigimu, džiugu, kad Europos Komisija net ir esant pasaulinei pandemijai bei šiuo metu bandant susitvarkyti su COVID-19 krize ES nepamiršta savo vieno pagrindinių prioritetų, kurie buvo pristatyti dar kadencijos pradžioje, šiuo atveju – kovos su klimato kaita. „Mes dar pavasarį matėme pavyzdį, kuomet Lietuvai būnant dar visiškame karantine Europos Komisija pristatė Žaliojo kurso dalį – Bioįvairovės strategiją. Tai puikus europinės politikos pavyzdys, kad mes suvokiame, jog laiko nėra, nepaisant viruso, ir klimato kaitos krizę turime spręsti dabar, – aptaria L. Mažylis. – Tai, kad ES imasi lyderystės ir Žaliasis kursas išties tampa ES politikos darbotvarkės dalimi, parodė ir neseniai Ursulos von der Leyen pristatyta ES padėtis, jos kalboje tvarumas ir „žaliosios“ inovacijos įvardijamos kaip neatsiejami mūsų ateities aspektai“.

Šių metų liepą Europos Parlamentas priėmė rezoliuciją dėl Cheminių medžiagų strategijos tvarumui užtikrinti, kurios metu pateikė savo poziciją ir galimas rekomendacijas dėl būsimos strategijos turinio. Rezoliucijoje pagrindinis dėmesys buvo skiriamas tvariems pokyčiams žmonių sveikatai ir aplinkai bei inovacijų kūrimui.

Naujoji ES cheminių medžiagų tvarumo strategija siekiant sukurti netoksišką aplinką (angl. The EU’s chemicals strategy for sustainability towards a toxic-free environment) Europos Komisijos buvo priimta ir pristatyta vakar, spalio 14 dieną. Ši strategija yra vienas iš Europos Žaliojo kurso (angl. European Green deal), kuriuo siekiama Europos Sąjungos poveikio klimatui neutralizavimo iki 2050 m., dalių. Virginijus Sinkevičius buvo atsakingas už šią naują strategiją dėl cheminių medžiagų naudojimo kasdieninėse prekėse.

Šia strategija siekiama žymiai padidinti žmonių sveikatos ir aplinkos apsaugą nuo kenksmingų cheminių medžiagų, ypatingą dėmesį skiriant pažeidžiamoms gyventojų grupėms.

×