EP sesijoje – diskusija apie koordinuotus ES veiksmus kovojant su COVID-19 ir sprendimai dėl 3 mlrd. eurų sveikatos priežiūros sektoriui paremti

2020-04-16 | Europos Parlamentas

Šiandien Europos Parlamento (EP) nariai Andrius Kubilius ir Rasa Juknevičienė nuotoliniu būdu dalyvaus EP posėdyje, kuriame su Europos Komisijos ir Europos Vadovų Tarybos pirmininkais bus diskutuojama apie ES atsako į COVID-19 krizę stiprinimą. 

Rytinėje diskusijoje europarlamentarai kartu su nuotoliniu būdu sesijoje dalyvaujančiais politinių frakcijų lyderiais aptars koordinuotus ES veiksmus, kuriais siekiama apsaugoti piliečius, bendrą veiksmų planą, kuriuo siekiama palaipsniui atšaukti viruso valdymo priemones, ir naują plataus užmojo ilgalaikį biudžetą, kuriuo bus siekiama sušvelninti ekonominius ir finansinius krizės padarinius.

Po diskusijos numatoma priimti rezoliuciją (https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RC-9-2020-0143_LT.html), kurioje ES šalys raginamos pasimokyti iš pandemijos, kad galėtų solidariau bendradarbiauti ir sukurti dar stipresnę ir atsparesnę Europos Sąjungą, suteikdamos galių Europos Komisijai greitai ir ryžtingai reaguoti į ateities nelaimes ir krizes.

Penktadienį Europos Parlamentas balsuos dėl daugiau nei 3 mlrd. eurų ES lėšų sveikatos priežiūros sektoriui paremti. Šios lėšos leis suteikti paramą ES šalių sveikatos priežiūros sistemoms kovoti su pandemija. Taip pat jos leis Europos Sąjungai įsigyti skubiai reikalingų medicinos priemonių, pavyzdžiui, apsauginių kaukių ir kvėpavimo prietaisų, gabenti medicinos įrangą ir pacientus pasienio regionuose, įdarbinti ar išsiųsti papildomus specialistus, taip pat padėti šalims statyti mobiliąsias lauko ligonines.

Iš visų 3,08 mlrd. eurų daugiausia bus skirta ES skubios paramos teikimo priemonei (2,7 mlrd. eurų) ir „rescEU“ mechanizmui (380 mln. eurų).

Šioje sesijoje europarlamentarai balsuos ir dėl naujų priemonių, kurios leistų dar nepanaudotas ES lėšas skirti veiksmams, palengvinsiantiems COVID-19 krizės padarinius.

×