EP sesijoje: Sassoli atminimas, naujas pirmininkas, Prancūzijos tikslai

2022-01-18 | EP plenarinė sesija

Pirmojoje 2022 m. plenarinėje sesijoje EP nariai pagerbs Parlamento pirmininko David Sassoli atminimą, išrinks naują pirmininką ir diskutuos apie Prancūzijos pirmininkavimą ES Tarybai.

David Sassoli atminimas

Pirmadienio vakare, Strasbūre vyksiančioje Europos Parlamento plenarinėje sesijoje, vyks EP pirmininko D. Sassoli atminimo ceremonija. Joje dalyvaus ir kalbės Tarybos pirmininkas Charles Michel, Komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen, Prancūzijos prezidentas Emmanuel Macron ir buvęs EP narys ir Italijos premjeras Enrico Letta bei politinių partijų lyderiai. David Sassoli buvo Europos Parlamento narys nuo 2009 m., o pirmininku buvo išrinktas 2019 m. liepą.

Pirmininko rinkimai

Antradienį, nuotolinio balsavimo būdu, Parlamentas rinks naują pirmininką antrajai kadencijos pusei. Kandidatus gali pasiūlyti politinės grupės arba bent 36 EP nariai. Jeigu po trijų balsavimų nei vienas kandidatas nesurenka absoliučios balsavusiųjų daugumos, per ketvirtą balsavimą balsuojama tik dėl dviejų trečiojo balsavimo metu daugiausiai balsų surinkusių narių. Antradienį ir trečiadienį, išrinkus naują EP pirmininką, bus renkami kiti Parlamento Biuro nariai.

Skaitmeninės paslaugos

Taip pat trečiadienį Parlamentas aptars Skaitmeninių paslaugų akto pasiūlymą ir balsuos dėl savo pozicijos sekančią dieną. Šiuo aktu siekiama sukurti taisykles, padėsiančias kovoti su neteisėtu turiniu skaitmeninėje erdvėje, ir sprendžiama, kaip platformas padaryti atsakingomis už jų algoritmus.

Sveikatos sąjunga

Tikimasi, kad trečiadienį Parlamentas patvirtins laikinąjį susitarimą su Taryba dėl Europos vaistų agentūros įgaliojimų padidinimo. Šie teisės aktai yra Europos sveikatos sąjungos kūrimo dalis.

Gyvūnų gabenimas

Ketvirtadienį EP nariai aptars, kaip apsaugoti gyvūnų gerovę jų gabenimo metu. Parlamento Tyrimo komitetas transportuojamų gyvūnų apsaugos klausimais (ANIT) atskleidė, kad šalyse narėse ne visuomet yra laikomasi ES taisyklių dėl gyvūnų gerovės. Sužinokite daugiau perskaitę interviu su ANIT komiteto pirmininke Tilly Metz.

Tarybos aukščiausiojo lygio susitikimo išvados

Trečiadienį EP nariai kartu su Tarybos pirmininku Charles Michel aptars Tarybos aukščiausiojo lygio susitikimo, vykusio gruodžio mėnesį, išvadas. Susitikime buvo sprendžiami tokie klausimai, kaip ES atsakas į COVID-19 pandemiją, augančios energetikos kainos ir apsaugos bei gynybos klausimai.

Prancūzijos pirmininkavimo ES Tarybai prioritetai

Trečiadienį EP nariai kartu su Prancūzijos prezidentu Emmanuel Macron aptars politinius Prancūzijos pirmininkavimo ES Tarybai prioritetus ateinantiems šešiems mėnesiams. Bus aptartos tokios temos, kaip Skaitmeninių paslaugų ir Skaitmeninių rinkų aktai, pasienio anglies dioksido mokesčio mechanizmo įvedimas kai kurioms šalims, minimalūs darbo užmokesčiai. Skaitykite daugiau apie tai, ko Prancūzijos EP nariai tikisi iš jų šalies pirmininkavimo ES Tarybai.

×