EP sudarė specialųjį komitetą kovai su dezinformacija ir kišimusi į rinkimus

2020-06-19 | Kova su dezinformacija

Didelė dauguma europarlamentarų ketvirtadienio vakarą balsavo už tai, kad būtų sukurtas specialusis EP komitetas dėl užsienio kišimosi į demokratinius ES procesus, įskaitant dezinformaciją.

Už tokio komiteto sudarymą balsavo 548 EP nariai, prieš buvo 83, o susilaikė 56. Šiam specialiajam komitetui pavesta nuodugniai išnagrinėti, ar dėl užsienio kišimosi galėjo būti pažeistos arba apeitos esminės demokratinių rinkimų taisyklės. Komitetas turės pasiūlyti sritis, kuriose reikia naujų ES teisės aktų arba kitokių (ne teisėkūros) priemonių, pavyzdžiui, bendradarbiavimo su socialinėmis medijomis, taip pat pasiūlyti suderintus ES lygmens veiksmus, skirtus kovoti su hibridinėmis grėsmėmis, atremti informacines atakas ir strateginę komunikaciją iš pakenkti siekiančių ES nepriklausančių šalių.

Ketvirtadienį EP taip pat sudarė nuolatinį pakomitetį mokesčių klausimais, kuris veiks prie Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto. Už tai balsavo 613 EP narių, prieš buvo 67, o susilaikė 8. Po keleto anksčiau veikusių specialiųjų komitetų ir tyrimo komiteto, tyrusių mokesčių sukčiavimo ir vengimo atvejus, Parlamentas sukūrė nuolatinę struktūrą tam, kad galėtų nuolat tirti šį klausimą ir teikti siūlymus.

Kitas naujai įkurtas EP specialusis komitetas skirtas kovai su vėžiu (651 balsas už, 28 prieš, 8 susilaikė). Jam pavesta įvertinti ES galimybes imtis konkrečių veiksmų, taip pat pasiūlyti teisės aktus ar kitas priemones, galinčias padėti užkirsti kelią vėžiui, jį gydyti ir plėtoti mokslinius tyrimus.

Dar vienas ketvirtadienį įkurtas EP specialusis komitetas tirs dirbtinio intelekto poveikį ir su tuo susijusius iššūkius, taip pat pasiūlys šios srities ES tikslus ir veiksmų planą. Už jo įsteigimą balsavo 574 EP nariai, prieš buvo 41, o susilaikė 72. Penktadienį EP pritarė siūlymui įsteigti tyrimo komitetą gyvūnų gabenimo klausimu. Už jį balsavo 605 EP nariai, prieš – 53 ir 31 susilaikė.

Naujai įsteigti specialieji komitetai turės dvylikos mėnesių kadenciją, kurią bus galima pratęsti. Kiekvieną komitetą sudarys 33 EP nariai, o pakomitetį – 30. Konkretūs naujai įsteigtų komitetų ir pakomitečio nariai paaiškės liepą.

×