ES finansuoja COVID-19 tyrimus

2020-04-01 | COVID-19

Pasauliui stengiantis užkirsti kelią koronaviruso pandemijai, ES remia pastangas kuo greičiau sukurti vakcinas ir užtikrinti veiksmingą gydymą.

Siekiant remti koronaviruso vakcinos tyrimus ir sulėtinti pandemijos plitimą, reikšmingos ES lėšų sumos nukreipiamos moksliniams tyrimams ir tolesniam pasirengimui kovai su sveikatos krizėmis finansuoti.

Šiuo metu septyniolikai programos „Horizontas 2020“ projektų, skirtų kovai su virusu COVID-19, Europos Komisija skyrė 47,5 mln. eurų, kurie bus panaudoti neatidėliotinų tyrimų finansavimui ir padės gilinti žinias.

Pagal šiuos projektus 136 mokslinių tyrimų grupės iš ES ir kitų valstybių:

  • siekia gerinti stebėsenos sistemas, kad būtų galima veiksmingai užkirsti kelią viruso plitimui ir jį kontroliuoti;
  • vysto gydymo vietoje naudojamus greitus diagnostikos tyrimus;
  • plėtoja naujus gydymo būdus;
  • kuria naujas vakcinas.

Be to, Naujoviškų vaistų iniciatyva – viešojo ir privačiojo sektorių partnerystė tarp Europos Komisijos ir farmacijos pramonės – paskelbė kvietimą iki kovo pabaigos teikti paraiškas COVID-19 mokslinių tyrimų ir diagnostikos finansavimui. Šiam tikslui iš ES programos „Horizontas 2020“ bus skirta iki 45 mln. eurų. Tokią pačią sumą turėtų skirti farmacijos sektoriaus subjektai, taigi bendra suma siektų iki 90 mln. eurų.

Kovo 16 d. vakciną nuo koronaviruso kuriančiai bendrovei iš Vokietijos „CureVac“ pasiūlyta iki 80 mln. eurų Europos finansinė parama.

Egzistuojančios programos

ES jau yra įdiegusi nemažai mokslinių tyrimų ir nepaprastosios padėties finansavimo mechanizmų, skirtų visuomenės sveikatos krizėms spręsti.

Tarp jų — Europos virusų archyvas GLOBAL („EVAg“), Europos pasirengimo kovai su epidemijomis platforma — projektas PREPARE, taip pat Komisijos veikla Bendradarbiavimo pasaulinių mokslinių tyrimų, susijusių su pasirengimu infekcinėms ligoms, srityje iniciatyvos (GloPID-R) tinkle.

ES taip pat padeda finansuoti į sprendimus orientuotus projektus, tokius kaip „EpiShuttle“, pagal kurį gaminami ligoninių pacientams skirti izoliaciniai blokai, ir m-TAP technologijos vystymas virusų dalelėms filtruoti.

×