Europarlamentarai balsuos dėl 80 mlrd. ES finansinės pagalbos mechanizmo

2021-03-18 | ES finansinė parama

Šį ketvirtadienį Europos Parlamento Užsienio reikalų ir Vystymosi komitetų nariai balsuos dėl vienos didžiausių ES finansinės pagalbos, vadinamosios Kaimynystės, vystomojo ir tarptautinio bendradarbiavimo priemonės – Globali Europa (angl. NDICI-Global Europe), dėl kurios buvo susitarta derybų tarp Europos Tarybos, Europos Komisijos ir Europos Parlamento metu. Šios priemonės biudžetas siekia beveik 80 mlrd. eurų 2021 – 2027 m. laikotarpiui, ji iš esmės pakeis tai, kaip administruojamas ES išorės veiksmų ir vystomosios pagalbos finansavimas.

Europarlamentarė Rasa Juknevičienė, viena iš keturių Europos Parlamentui atstovavusių pranešėjų, pažymi, kad užbaigtas svarbus ilgų ir sudėtingų derybų etapas, kurį vainikuos balsavimas Parlamente. Derybos su Taryba, dalyvaujant Europos Komisijai, buvo pradėtos dar 2019 m., ir truko 17 mėnesių. Per tą laiką buvo surengti 42 techniniai posėdžiai ir septyni politinių derybų raundai.

„Taip pat džiaugiuosi, kad buvo priimtas mano siūlymas supaprastinti šios priemonės pavadinimą į „Globali Europa“, kuris geriau atspindi jos apimtis.  Tikiuosi, kad kolegos europarlamentarai pritars derybų metu pasiektam susitarimui dėl dokumento“, – teigia R. Juknevičienė.

Pasak jos, darbas balsavimu nesibaigs, Europos Parlamentas bus įsitraukęs ir į reglamento priežiūrą jo įgyvendinimo eigoje.

EP narės R. Juknevičienės teigimu, taip pat dokumente pavyko išsaugoti branduolinės saugos nuostatas. Pasak europarlamentarės, teko įdėti ypač daug pastangų įtikinti kolegas Taryboje ir Komisijoje, kad nepaisant to, jog šio reglamento lėšomis nebus finansuojama jokia branduolinės energijos gamybos veikla, Astravo atominės elektrinės pavyzdys aiškiai parodo, kad Europos Sąjungai reikia turėti daugiau svertų paveikti tas šalis, kurios piktybiškai nesilaiko tarptautinių branduolinės saugos standartų.

Parlamentas šią finansinę priemonę pradėjo svarstyti dar praėjusioje kadencijoje. Institucijų atstovams derybose pasiekus susitarimą, jį dar turės patvirtinti visas Europos  Parlamentas.

Ši priemonė sujungia daugumą iki šiol atskirai veikusių ES finansinių instrumentų, kuriais finansuojama ES politika vystomojo bendradarbiavimo, kaimynystės ir tarptautinio bendradarbiavimo srityse. Per ją bus finansuojama didžioji dalis Europos Sąjungos užsienio politikos veiksmų globaliu mastu per ateinančių septynerių metų laikotarpį. Reglamentas susideda iš keleto komponentų – geografinių programų, taip pat ir Kaimynystės programa, kuriai bus skirta apie 20 mlrd. eurų; tematinių programų – žmogaus teisių ir demokratijos, pilietinės visuomenės, stabilumo ir taikos bei globalių iššūkių srityse; greitojo atsako veiksmų; bei rezervo nenumatytiems poreikiams.

Europarlamentarė R. Juknevičienė pranešėja derybose dėl Kaimynystės, vystomojo ir tarptautinio bendradarbiavimo priemonės buvo paskirta 2019 m. liepą EP Vystymosi komitete.

×