Europarlamentarai kreipėsi į Rusijos žmones kviesdami išdrįsti svajoti

2021-12-09 | Rusija

Praėjus trisdešimt metų po Sovietų Sąjungos subyrėjimo, perbraižiusio Europos žemėlapį, Europos Parlamento (EP) nariai, rengę neseniai EP patvirtintą Europos Parlamento raportą, skirtą ES-Rusijos santykiams, Andrius Kubilius (EPP, Lietuva, buvęs Ministras Pirmininkas), Bernard Guetta(„Renew“, Prancūzija) ir Włodzimierz Cimoszewicz (S&D, Lenkija, buvęs Ministras Pirmininkas) atviru laišku kreipėsi į Rusijos žmones. Sovietų Sąjungos žlugimo ir Rusijos nepriklausomybės 30-ųjų metinių proga.

Laiške Sovietų Sąjungos žlugimo ir Rusijos nepriklausomybės 30-ųjų metinių proga jie ragina išdrįsti svajoti apie tą dieną, kai Rusijos Federacija ir Europos Sąjunga ras Europai ir pasauliui taip reikalingus supratimo ir bendradarbiavimo kelius.

„Svajokime apie dieną, kai tarp mūsų nebeliks vietos nepasitikėjimui ir baimei, kai nebeliks sienos, kuri pakeistų Šaltojo karo sieną, kai nė vienai iš sovietinės orbitos išsivadavusiai šaliai nereikės bijoti imperinės Rusijos sugrįžimo, kai nė vienas rusas negalės patikėti, kad Europos Sąjungos patrauklumas kelia grėsmę jūsų šaliai, priartindamas Atlanto aljansą prie jūsų sienų, – rašoma kreipimesi. – Svajokime apie dieną, kai Rytų ir Vakarų konfrontacijos pabaigos niekas nebelaikys nei pergale, nei pralaimėjimu, bet naujų laikų galimybe, naujos demokratijos ir klestėjimo eros visame žemyne pradžia, tokia pat daug žadančia mums visiems, kaip ir pirmieji Europos Sąjungos žingsniai“.

Parlamentarai pabrėžia žemyno vienybę, akcentuodami, kad nuo Sankt Peterburgo iki Lisabonos, nuo Paryžiaus ir Maskvos iki Vilniaus, Berlyno ar Varšuvos mūsų viduriniajaiklasei ir jaunimui būdingas tas pats gyvenimo būdas, tas pats skonis ir tas pats laisvės troškimas. Visos kartos ir visų visuomenės sluoksnių atstovai žvelgia ne į Aziją, o į tą mūsų bendro žemyno dalį, kurią suvienijusi Europos Sąjunga taip smarkiai praturtino.

„Europiečiai esame mes visi, geresni ar blogesni, nuo Vladimiro atsivertimo iki Gulago lagerių ir masinio teroro, kurį taip kruopščiai dokumentuoja „Memorial“, nuo pasibjaurėtino Molotovo-Ribentropo pakto iki pirmosios pergalės prieš nacizmą didvyriškame Stalingrado mūšyje, Rusija visada buvo viena iš lemtingiausių Europos galybių, – rašoma kreipimesi. –Europiečiai esame nuo Bresto iki Vladivostoko, nes Tolstojus ir Dostojevskis, Čechovas ir Bulgakovas priklauso mūsų bendram paveldui, pasaulinės literatūros panteonui, kuriame jie yra greta Šekspyro, Hugo, Dantės, Kafkos ir Servanteso“.

Visi supranta, kad bandydami atimti iš kitų laisvę, galiausiai atimate ją iš savęs ir kad kultūrų bendrija, bendras paveldas ir nuolatiniai ekonominiai mainai, pagrįsti istoriškai susiklosčiusiais ir nebevaržomais tarpusavio ryšiais, yra daug svarbesni už neteisybę ir imperijų trapumą.

„Žinoma, dabartinė ES ir Rusijos santykių padėtis kelia liūdesį. Įtampos tarp mūsų yra daug ir ji gili. Tačiau vieną dieną, labai greitai, jūsų naujosios kartos ras darnos kelią, jungiantį su dabar jau nepriklausomomis buvusiomis jūsų valdomis. Ta diena ateis, esame tuo įsitikinę. Būtent su jumis, su šia nauja savimi pasitikinčia ir demokratine Rusija – ramia ir laisva, nes taikiai sutariančia su artimiausiomis kaimynėmis – mes sukursime prekybos, laisvių ir stabilumo žemyną, – skelbiama laiške. – Tai sakome jums, nes jaučiame, kaip jūsų širdyse virpa laisvė, nes jūs atnaujinsite nutrauktą žygį demokratijos link, nes tą dieną gims nauja Europa, laisva, stipri ir įkvepianti savo pavyzdžiu, Europa, kurią su pasididžiavimu paliksime savo vaikams, nes tai yra mūsų bendras siekis ir bendras likimas, kuriam, visų mūsų labui, kartu suteiksime turinį“.

„Tegyvuoja Europa! Tegyvuoja taika! Tegyvuoja laisvė“, – Sovietų Sąjungos subyrėjimo 30-mečio proga į Europos gyventojus kreipėsi europarlamentarai.

Šis laiškas buvo paskelbtas rusų, prancūzų, italų, lenkų, švedų, lietuvių spaudoje.  

Visą laišką pridedame.

×