Europos pamokos su A.Kubiliumi ir R.Juknevičiene

2021-05-18 | Europos pamokos

Europos Parlamento nariai Andrius Kubilius ir Rasa Juknevičienė Lietuvos mokyklų vyresniųjų klasių moksleiviams gegužės mėnesį siūlė Europos pamokas aktualiomis temomis, susijusiomis su prasidedančiomis diskusijomis dėl Europos ateities.

Daugiau nei 700 moksleivių iš 25 Lietuvos mokyklų dalyvavo Europos Parlamento narių pamokose apie COVID-19 pandemijos metu Europoje skleidžiamą dezinformaciją, apie Europos Sąjungai kylančias kibernetines grėsmes, apie Europos Sąjungos užsienio politikos ateitį bei apie ES biudžetą.

Pamokų metu Europos Parlamento nariai taip pat atsakinėjo į moksleivių ir mokytojų užduodamus klausimus, o pamokų klausytojai interaktyvių platformų pagalba turėjo galimybę išsakyti savo nuomonę su ES ateitimi susijusiais klausimais. Pavyzdžiui, pamokų dalyviai didele balsų dauguma pritarė platesniam kvalifikuotos balsų daugumos principo ES sprendimų priėmime taikymui, o ES biudžeto lėšos turėtų būti visų pirma skiriamos mokslui (programai Horizon Europe), studijoms (Erasmus+) bei netaršios ekonomikos ir aplinkos skatinimui.

Europos Parlamento nariai panašaus pobūdžio susitikimus, patobulintus atsižvelgiant į iš pamokų dalyvių gautus atsiliepimus, planuoja mokykloms siūlyti ir ateinančiais mokslo metais.

Mokytojai kviečiami pamokų medžiaga naudotis ir kitose savo vedamose pamokose.

PAMOKŲ MEDŽIAGA:

Pirmoji pamoka. Rasa Juknevičienė. COVID-19 pandemija ir dezinformacija: kaip nepasiduoti melagienoms? Gegužės 11 d.

Pamokos vaizdo įrašas (atsidaro naujame lange)

Pamokos skaidrės (pdf)

Antroji pamoka. Rasa Juknevičienė. Kibernetinis saugumas ir iššūkiai Europai. Gegužės 12 d.

Pamokos vaizdo įrašas (atsidaro naujame lange)

Pamokos skaidrės (pdf)

Trečioji pamoka. Andrius Kubilius. Europa pasaulyje – bendri ES veiksmai ar nacionaliniai šalių interesai? Gegužės 13 d.

Pamokos vaizdo įrašas (atsidaro naujame lange)

Pamokos skaidrės (pdf)

Ketvirtoji pamoka. Andrius Kubilius. Europos Sąjungos biudžetas – daugiau nuveikti ar mažiau sumokėti? Gegužės 17 d.

Pamokos vaizdo įrašas (atsidaro naujame lange)

Pamokos skaidrės (pdf)

Pamokų užsklandos (jpg):

Europos pamokos. A.Kubilius: ES biudžetas
Europos pamokos. A.Kubilius: ES biudžetas
Europos pamokos. A.Kubilius: ES užsienio politika
Europos pamokos. A.Kubilius: ES užsienio politika
Europos pamokos. R.Juknevičienė: COVID ir dezinformacija
Europos pamokos. R.Juknevičienė: COVID ir dezinformacija
Europos pamokos. R.Juknevičienė: Kibernetinis saugumas
Europos pamokos. R.Juknevičienė: Kibernetinis saugumas
×