Europos Parlamentas priėmė R. Juknevičienės inicijuotą rezoliuciją

2019-09-19 | Europos Parlamentas

Europos Parlamentas (EP) ketvirtadienį Strasbūre vykstančioje plenarinėje sesijoje priėmė EP narės Rasos Juknevičienės inicijuotą rezoliuciją, kuri skirta 80-osioms Ribentropo-Molotovo Pakto bei Antrojo pasaulinio karo pradžios metinėms. Už dokumentą balsavo 535 parlamentarai, prieš – 66, susilaikė – 52. Politikės ir kolegų iniciatyvą parėmė ne tik didžiausia Europos liaudies partijos frakcija, bet ir kitos parlamento politinės grupės.

„Džiaugiuosi, kad parlamentas priėmė šį svarbų dokumentą, kuriame lygiagrečiai įvertinti tiek nacistinio, tiek komunistinio režimų nusikaltimai. ES šalys narės kviečiamos aiškiai ir principingai įvertinti šių totalitarinių režimų nusikaltimus ir agresiją“, – teigia europarlamentarė R. Juknevičienė. Ji pabrėžia, kad rezoliucijoje paminėtas prieš 30 metų, 1989 m. rugpjūčio 23 d., vykęs Baltijos kelias.

Deryboms dėl rezoliucijos teksto vadovavusio EP nario Andriaus Kubiliaus teigimu, dokumente pavyko įrašyti aiškų dabartinės Rusijos valdžios veiksmų įvertinimą.

„Rusija tebėra didžiausia komunistinio totalitarizmo auka ir jos virsmas demokratine valstybe bus stabdomas kliūčių tol, kol vyriausybė, politikos elitas ir politinė propaganda toliau pateisins komunistinius nusikaltimus ir šlovins sovietinį totalitarinį režimą”, – sako A.Kubilius.

Dokumentu Europos Parlamentas reiškia gilų susirūpinimą dėl šiandieninės Rusijos vadovybės pastangų iškreipti istorinius faktus ir pateisinti sovietinio totalitarinio režimo įvykdytus nusikaltimus bei laiko jas pavojinga informacinio karo prieš demokratišką Europą, kuriuo siekiama ją padalinti, dalimi, todėl ragina Komisiją imtis ryžtingų kovos su šiais veiksmais priemonių;

„Istorija yra naudojama kaip informacinio karo įrankis, todėl rezoliucijos projekte kviečiame Europos Komisiją imtis priemonių, kad istorija nebūtų klastojama. Taip pat svarbu, kad jaunoji karta visoje Europoje turėtų pakankamai žinių apie totalitarinių režimų sukeltą tragediją“, – šio dokumento svarbą pabrėžė rezoliucijos iniciatorė EP narė R. Juknevičienė.

Taip pat dokumentu šalys narės kviečiamos paminėti rugpjūčio 23 d. kaip Europos totalitarinių režimų aukų atminties dieną tiek ES, tiek vyriausybių lygmenyse bei šviesti jaunąją kartą įtraukiant istoriją ir totalitarinių režimų pasekmių analizę į mokymo programas ir vadovėlius visose Europos mokyklose.

Į rezoliuciją Lenkijos delegacijos siūlymu įtrauktas raginimas gegužės 25-ąją (Aušvico didvyrio rotmistro Witoldo Pileckio egzekucijos metinių dieną) paskelbti Tarptautine kovos su totalitarizmu didvyrių diena – taip būtų pagerbti ir įvertinti visi, kurių kova su tironija tapo jų didvyriškumo ir tikros meilės žmonijai įrodymu, o ateities kartos turėtų aiškų teisingos laikysenos stojus akistaton su totalitarinės vergovės grėsme pavyzdį.

Dokumentu reiškiamas susirūpinimas dėl to, kad totalitarinių režimų simboliai toliau naudojami viešojoje erdvėje ir prekyboje, taip pat primenama, kad ne viena Europos šalis yra uždraudusi naudoti ir nacistinius, ir komunistinius simbolius.

Taip pat Europos Komisija kviečiama suteikti efektyvią paramą projektams, skirtiems istorinės atminties puoselėjimui šalyse narėse, ir Europos atminties ir sąžinės platformos veiklai.

R.Juknevičienė į Europos Parlamentą buvo išrinkta šių metų gegužę, ji dirba didžiausioje Europos liaudies partijos frakcijoje.

Rezoliucijos tekstą galite rasti čia: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RC-9-2019-0097_LT.html

×