Europos Parlamentas ragina parengti veiksmingą strategiją kovoti su Rusijos propaganda

2019-10-10 | Rusija

Europos Parlamentas ketvirtadienį Briuselyje priėmė rezoliuciją „dėl užsienio subjektų kišimosi į rinkimus bei dezinformacijos vykstant nacionaliniams ir Europos demokratiniams procesams“.

Dokumente pažymima, kad užsienio kišimasis į rinkimus Europos Sąjungoje yra didžiulis iššūkis, nes kelia rimtą grėsmę Europos demokratinėms visuomenėms ir institucijoms, pagrindinėms teisėms ir laisvėms, teisinei valstybei, saugumui, ekonominei gerovei bei pačiam Europos suverenitetui.

 

 

„Europos Parlamentas reiškia didelį susirūpinimą dėl itin pavojingo Rusijos propagandos pobūdžio ir ragina Komisiją ir Tarybą parengti veiksmingą ir išsamią strategiją, kaip greitai ir patikimai kovoti su Rusijos dezinformacijos strategijomis“, – teigia už dokumentą balsavęs europarlamentaras Andrius Kubilius.

Rezoliucijoje konstatuojama, kad nuo 2019 m. sausio mėn. Strateginės komunikacijos Rytų kaimynystės šalyse darbo grupės dokumentais patvirtintų Rusijos šaltiniams priskiriamų dezinformacijos atvejus skaičius nuo 2018 m. (434 atvejai) per tą patį laikotarpį 2019 m. padidėjo daugiau nei dvigubai (998 atvejai).

Pasak europarlamentarės Rasos Juknevičienės, „būtina didinti sąmoningumą apie Rusijos dezinformacijos kampanijas, nes tai vienas pagrindinių Europoje skleidžiamos propagandos šaltinių“.

„Taip pat šia rezoliucija Parlamentas reiškia didelį susirūpinimą dėl to, kad rengiantis visiems pagrindiniams nacionaliniams ir Europos Parlamento rinkimams, kaskart atsiranda kišimosi įrodymų, kurie dažnai rodo užsienio įtaką, ir dažnai tai būna naudingas prieš ES nusistačiusiems, ekstremistiniams ir populistiniams kandidatams“, – teigia EP narė.

Dokumentu Europos Parlamentas griežtai smerkia vis agresyvesnius valstybinių ir nevalstybinių subjektų iš trečiųjų šalių veiksmus, kuriais siekiama susilpninti ar sugriauti Europos demokratinių valstybių normatyvinius pamatus ir principus bei visų narystės ES siekiančių šalių suverenumą Vakarų Balkanuose ir Rytų partnerystės šalyse, taip pat daryti įtaką rinkimams ir remti ekstremistinius judėjimus, atsižvelgiant į tai, kad kibernetinių išpuolių mastas nuolat auga.

Rezoliucijos tekstą galite rasti paspaudę šią nuorodą: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/B-9-2019-0108_LT.pdf

×