Europos Parlamentas ragina taikyti visišką embargą Rusijos energetiniams ištekliams, suteikti Ukrainai ES kandidatės statusą ir didinti ginklų tiekimą besiginančiai valstybei

2022-04-07 | ES sankcijos

Europos Parlamento nariai ketvirtadienį balsų dauguma priėmė rezoliuciją, kuria dar sykį pasmerkė neišprovokuotą ir neteisėtą Rusijos karinę agresiją Ukrainoje, paragino taikyti visišką Rusijos naftos, anglies, branduolinio kuro ir dujų importo embargą, taip pat tęsti ir didinti ginklų Ukrainai tiekimą, kad šalis galėtų apsiginti, bei suteikti jai ES šalies kandidatės statusą.

„Svarbiausia pagalba šiandien kovojančiai Ukrainai – ginklai ir embargo Rusijos žaliavoms. Europos Sąjunga kasdien sumoka Kremliaus karo mašinai apie 800 mln. eurų. Tai turime stabdyti nedelsiant. Parlamente tai jau supranta didžiulė narių dauguma, kuri pasiuntė stiprią žinią Tarybai bei Komisijai“, – teigia vienas iš rezoliucijos autorių EP narys Andrius Kubilius.

„Europos Parlamento nariai supranta, kad tai ir mūsų, visos Europos karas prieš siaubingą blogį. Todėl ši rezoliucija sulaukė tokio didelio palaikymo. Šis balsavimas yra revoliucinis. Žmonių išrinktas Parlamentas tamoa ES institucijų drąsiu politiniu lyderiu Didžiuojuosi, kad  513 Europos Parlamento narių balsavo už visišką naftos, dujų ir kitų energetinių resursų embargą Rusijai nedelsiant“, – pažymi Europos liaudies partijos frakcijos vicepirmininkė Rasa Juknevičienė.

Europarlamentarai dokumente pažymi, kad praėjus mėnesiui nuo Rusijos agresijos pradžios karas Ukrainoje ir toliau nusineša nekaltų žmonių gyvybes, Rusijos kariuomenės vykdomi žiaurumai pasiekė dar žemesnį nei iki šiol regėtą lygį, kai š. m. balandžio 3 d., buvo aptikti civilių vyrų ir moterų lavonai, beveik mėnesį gulėję Ukrainos kariuomenei neprieinamame Bučos mieste; kadangi šie faktai aiškiai pateisina tarptautinės komisijos, kuri tirtų visus Rusijos kariuomenės nusikaltimus, įvykdytus nuo karo pradžios, sudarymą“.

Europarlamentarai „šokiruoti ir pasipiktinę dėl Rusijos karinių pajėgų vykdomų žiaurumų daugelyje okupuotų Ukrainos miestų, pavyzdžiui, Bučoje, prievartavimų ir civilių gyventojų žudymų, priverstinio perkėlimo, plėšimų ir civilinės infrastruktūros, kaip antai ligoninių, medicininės įrangos, mokyklų, prieglaudų ir greitosios pagalbos automobilių, naikinimo, civilių gyventojų, kurie iš konflikto zonų bando pabėgti iš anksto atidarytais humanitariniais koridoriais, apšaudymo“. 

EP nariai primygtinai tvirtina, kad karo nusikaltimų bei kitų šiurkščių pažeidimų vykdytojai ir atsakingi vyriausybės pareigūnai bei karo vadai turi būti patraukti atsakomybėn“. Taip pat visapusiškai remia Tarptautinio baudžiamojo teismo (TBT)  prokuroro pradėtą karo nusikaltimų bei nusikaltimų žmoniškumui tyrimą ir Vyriausiojo žmogaus teisių komisaro biuro tyrimo komisijos darbą

ES institucijos raginamos imtis visų būtinų veiksmų, kad Vladimiras Putinas ir Aliaksandras Lukašenka būtų teisiami už karo nusikaltimus ir nusikaltimus žmoniškumui, ir aktyviai dalyvauti juos tiriant. Be to, ragina įsteigti specialų JT tribunolą dėl nusikaltimų Ukrainoje; mano, kad būtų tikslinga pasinaudoti Tarptautiniu, nešališku ir nepriklausomu mechanizmu, kuris padėtų atlikti visus tarptautinius Ukrainoje įvykdytų karo nusikaltimų tyrimus; ragina valstybes nares ir ES stiprinti savo pajėgumus siekiant veiksmingai užtikrinti, kad karo nusikaltimus įvykdę ar juose dalyvavę asmenys neliktų nenubausti.

EP nariai pabrėžia, kad „siekiant užtikrinti Ukrainai galimybę veiksmingai apsiginti ginklų tiekimas turi būti tęsiamas ir jo apimtis didinama ir ragina dar labiau didinti konkrečius įnašus tiek dvišaliu pagrindu, tiek naudojantis ETP, siekiant skubiai sustiprinti Ukrainos gynybinius pajėgumus“.

Europarlamentarai pakartoja savo raginimą ES institucijoms dėti pastangas, kad Ukrainai būtų suteiktas ES šalies kandidatės statusas remiantis ES sutarties 49 str. ir atsižvelgiant į nuopelnus, o kol kas tęsti darbą siekiant jos integracijos į ES bendrąją rinką vadovaujantis asociacijos susitarimu.  

Europarlamentarai ragina nedelsiant taikyti visišką Rusijos naftos, anglies, branduolinio kuro ir dujų importo embargą, visiškai atsisakyti „Nordstream 1“ ir „Nordstream 2“ ir pateikti planą, kaip trumpuoju laikotarpiu ir toliau užtikrinti ES energijos tiekimo saugumą. EP nariai pažymi, kad sankcijos yra veiksmingos, tačiau pirkdama iškastinį kurą iš Rusijos ES ir toliau teikia lėšas režimui, kuriomis padeda finansuoti karąES už iškastinio kuro tiekimą kasdien Rusijai sumoka apie 800 mln. EUR, o tai per metus sudaro beveik 300 mlrd. EUR.

EP nariai ragina didinti esamų sankcijų veiksmingumą atjungiant nuo SWIFT sistemos Rusijos Federacijos bankus ir šiuo tikslu veiksmus derinant su bendraminčiais tarptautiniais ES partneriais, taip pat uždraudžiant visiems su Rusijos vėliava plaukiojantiems, Rusijoje registruotiems, jai priklausantiems, jos frachtuojamiems ir naudojamiems laivams, visiems iš Rusijos uostų išplaukusiems ar į juos plaukiantiems laivams ar kitokiais ryšiais su Rusija susijusiems laivams, įskaitant bendrovės „Sovcomflot“ laivus, įplaukti į ES teritorinius vandenis ir švartuotis ES uostuose; ragina uždrausti krovinių vežimą keliais iš Rusijos ir Baltarusijos teritorijos ir į ją ir siūlo eksporto draudimą taikyti ir pristatymo užsakymams, dėl kurių sutartys buvo sudarytos prieš įsigaliojant sankcijoms, tačiau kurie dar nėra visiškai įvykdyti; reikalauja įvesti antrines sankcijas visiems ES ir ne ES registruotiems subjektams, kurie padeda Rusijos ir Baltarusijos režimams apeiti sankcijas.

Dokumentu raginama pradėti kurti į Maršalo planą panašų fondą (Ukrainos solidarumo patikos fondą), skirtą Ukrainai po karo atstatyti, pradėti plataus masto investicijų programą ir išnaudoti šalies augimo potencialą 

Taip pat EP ragina sukurti ES solidarumo mechanizmą, skirtą Rusijos karo prieš Ukrainą ir taikomų sankcijų ekonominiams ir socialiniams padariniams šalinti.

Be to, EP nariai „ragina ES vadovus ir kitų valstybių vadovus pašalinti Rusiją iš G20 ir kitų daugiašalių bendradarbiavimo organizacijų, pvz., Jungtinių Tautų žmogaus teisių tarybos, Interpolo, Pasaulio prekybos organizacijos, UNESCO ir kitų organizacijų, nes tai būtų svarbus ženklas, kad tarptautinė bendruomenė negrįš prie įprastos veiklos su valstybe agresore“.

Be kita ko, pažymima, kad Rusijos dezinformacija yra Rusijos karo veiksmų Ukrainoje dalis ir kad ES sankcijų, taikomų Rusijos valstybiniams žiniasklaidos kanalams, galima lengvai išvengti naudojantis virtualiaisiais privačiaisiais tinklais, palydovinės televizijos ir išmaniosios televizijos funkcijomis; ragina Komisiją ir valstybes nares visapusiškai įgyvendinti Rusijos valstybinių kanalų, kurie skleidžia propagandą, draudimą.

×