Europos Parlamentas rezoliucija pasmerkė A. Navalno sulaikymą ir pareikalavo griežtesnių sankcijų Rusijai

2021-01-21 | Santykiai su Rusija

Europos Parlamentas ketvirtadienį priėmė rezoliuciją (už – 581 EP narys, prieš – 50, o susilaikė 44), kuria griežtai pasmerkė Rusijos opozicionieriaus Aleksejaus Navalno sulaikymą bei paragino nedelsiant ir besąlygiškai išlaisvinti jį ir visus kitus asmenis, sulaikytus laukiant A. Navalno sugrįžimo į Rusiją. 

Europarlamentarai mano, kad “pasikėsinimu nužudyti A. Navalną ir jo sulaikymu vos sugrįžus į Rusiją siekiama atgrasyti nuo veiklos, kuria būtų atskleista daugiau su režimu susijusių sunkių korupcijos atvejų, ir tie veiksmai priklauso sisteminėms pastangoms nutildyti ir pašalinti A. Navalną, politinę opoziciją ir kitus šalyje disidentišką nuomonę reiškiančius asmenis, pirmiausia rengiantis artėjantiems parlamento rinkimams 2021 m. rudenį”.

“Navalno nuodijimas ir įkalinimas akivaizdžiai įrodo, kad Putinas bijo Navalno ir bijo artėjančių Dūmos rinkimų. Todėl Putinas renkasi Lukašenkos kelią. Lukašenka praeitus metus pradėjo Babarykos, Cichanouskio, Kalesnikavos sulaikymu, o metai baigėsi vieninteliu klausimu: kada jis bus patrauktas. Putinas šiuos metus pradėjo Navalno sulaikymu. Jis baigs juos su tokiu pačiu klausimu. Putinas – tai vėluojantis Lukašenka”, – teigia vienas iš rezoliucijos iniciatorių Andrius Kubilius. 

EP nariai rezoliucija pakvietė “gerokai sugriežtinti ES ribojamąsias priemones Rusijai”, taikyti sankcijas asmenims ir teisės subjektams, nusprendusiems sulaikyti ir įkalinti A. Navalną.  Dokumente pabrėžiama, kad Parlamentas yra pasiryžęs atidžiai stebėti A. Navalno padėtį ir jo fizinę bei psichinę gerovę, už kuriuos atsakingos tik Rusijos valdžios institucijos.

Europarlamentarai mano, kad “ES turėtų taikyti papildomas tikslines ribojamąsias priemones pagal ES visuotinį sankcijų už žmogaus teisių pažeidimus režimą visiems asmenims, kurie dalyvavo išpuoliuose prieš Aleksejų Navalną arba yra už juos atsakingi”.

Taip pat EP primygtinai paragino Tarybą taikyti sankcijas su režimu susijusiems Rusijos oligarchams ir prezidento V. Putino artimos aplinkos nariams, taip pat žiniasklaidos propagandos skleidėjams, kurie turi turto Europos Sąjungoje ir naudojasi kelionių į valstybes nares laisve; Europarlamentarų nuomone, šios sankcijos taip pat turėtų būti taikomos ir artimiausiems jų šeimos nariams bei kad Europos Sąjunga nebeturėtų būti draugiška neaiškios kilmės rusiško turto prieglobsčio vieta.

EP nariai dokumentu griežtai pasmerkė politiškai motyvuotas represijas, kurių prieš A. Navalną ėmėsi Rusijos valdžios institucijos, pasinaudodamos teisingumo sistema, pasmerkė pasikėsinimą į jo gyvybę ir išreiškė itin didelį susirūpinimą dėl to, kad Rusijos Federacijoje mažėja erdvės politinei opozicijai, disidentams ir pilietinei visuomenei.

Be to, europarlamentarai paragino “Rusijos valdžios institucijas nutraukti nepriklausomą ir disidentišką nuomonę reiškiančių asmenų persekiojimą ir bauginimą, prieš juos nukreiptą smurtą ir represijas, imantis priemonių, kad būtų sustabdytas paplitęs nebaudžiamumas, dėl kurio jau žuvo daug žurnalistų, aktyvistų, žmogaus teisių gynėjų ir opozicijos politikų, ir užtikrinti, kad jie galėtų vykdyti savo veiklą nebijodami dėl savo gyvybės ar netekti savo šeimos narių ar draugų”.

Šia rezoliucija EP nariai pasmerkė tai, kad “Rusijos Federacija jau ne kartą naudoja chemines paralyžiuojančiąsias nuodingąsias medžiagas prieš Rusijos piliečius, ir primena, kad cheminių ginklų naudojimas bet kuriomis aplinkybėmis laikomas smerktinu nusikaltimu pagal tarptautinę teisę ir ypač Cheminių ginklų konvenciją; toliau primygtinai ragina Rusijos valdžios institucijas visiškai ir išsamiai atskleisti OPCW savo „Novičiok“ programą ir nebedelsiant atlikti tyrimą, pradėti persekioti ir patraukti atsakomybėn asmenis, atsakingus už nusikaltimą, padarytą prieš Aleksejų Navalną; pakartoja savo raginimą atlikti tarptautinį tyrimą dėl Rusijos tarptautinių įsipareigojimų cheminių ginklų srityje pažeidimų”. 

Europarlamentarai taip pat paragino ES ir jos valstybes nares parengti naują ES santykių su Rusija strategiją, kurioje daugiausia dėmesio būtų skiriama paramai pilietinei visuomenei, kuri propaguoja demokratines vertybes, teisinę valstybę, pagrindines laisves ir žmogaus teises; ragina ES ir jos valstybes nares kritiškai persvarstyti bendradarbiavimą su Rusija įvairiose užsienio politikos platformose ir tokiuose projektuose kaip „Nord Stream 2“ – šio projekto įgyvendinimo veiksmus ES turi nedelsiant nutraukti;

Praėjusių metų rugsėjį EP taip pat priėmė rezoliuciją po A. Navalno apnuodijimo cheminiu ginklu “Novičiok”.

×