Europos Parlamentas rezoliucija pripažino S. Cichanouskają išrinktąja Baltarusijos prezidente ir pareikalavo laisvų ir sąžiningų rinkimų šalyje

2020-09-17 | Baltarusija

Ketvirtadienį plenarinėje Europos Parlamento (EP) sesijoje didžiąja balsų dauguma (574 už, 37 – prieš ir 82 susilaikė)  priimta rezoliucija, kuria atmetami rugpjūčio 9 d. Baltarusijoje įvykusių vadinamųjų prezidento rinkimų rezultatai, taip pat pareiškiama, kad EP nepripažins Aliaksandro Lukašenkos Baltarusijos prezidentu pasibaigus jo dabartinei kadencijai. 

Prie rezoliucijos teksto prisidėję ir už rezoliuciją balsavę EP nariai Andrius Kubilius ir Rasa Juknevičienė pažymi, kad šiuo svarbiu dokumentu EP pripažįsta, jog daugumos Baltarusijos žmonių nuomone, Sviatlana Cichanouskaja yra prezidento rinkimų nugalėtoja ir Baltarusijos išrinktoji prezidentė. 

„EP ragina kuo greičiau surengti naujus laisvus ir sąžiningus rinkimus Baltarusijoje, kurie vyktų su tarptautiniais stebėtojais ir pagal tarptautinius standartus, taip pat pripažįsta Koordinacinės tarybos, kaip laikinos žmonių, kurie reikalauja demokratinių pokyčių Baltarusijoje, atstovybės, atvirą visiems politiniams ir socialiniams suinteresuotiesiems subjektams, statusą“, – teigia EP nariai. 

Pasak jų, šia rezoliucija taip pat nepripažįstama A. Lukašenkos teisė dėl ko nors derėtis su Rusijos prezidentu V. Putinu. 

„A. Lukašenka neturi politinių ar moralinių įgaliojimų Baltarusijos vardu užmegzti kokius nors tolesnius sutartinius santykius, be kita ko, su Rusijos valdžios institucijomis, kurie galėtų kelti grėsmę Baltarusijos suverenitetui ir teritoriniam vientisumui“, – rašoma dokumente.

Europos Parlamentas taip pat reikalauja Magnitskio tipo sankcijų mechanizmo: ES Taryba raginama nedelsiant sukurti visapusišką, veiksmingą ir savalaikį ES masto ribojamųjų priemonių mechanizmą, pagal kurį būtų galima taikyti priemones bet kokiems asmenims, valstybiniams ir nevalstybiniams subjektams bei kitiems subjektams, atsakingiems už sunkius žmogaus teisių pažeidimus arba su jais susijusiems. Be to, europarlamentarai reikalauja išplėsti sankcijų sąrašą įtraukiantį jį visus Baltarusijos rinkimų klastojimo, smurto ir represijų veiksmų vykdytojus Baltarusijoje, daug aukšto ir vidutinio rango pareigūnų, taip pat verslininkų, kurie, remia režimą arba atleidžia savo darbuotojus už dalyvavimą streikuose.

Rezoliucijoje pažymima, kad EP ragina atlikti nepriklausomą ir veiksmingą tarptautinį OMON ir kitų Baltarusijos valdžios institucijų nusikaltimų, susijusių Aliaksandro Taraikouskio, Aliaksandro Vichoro, Arciomo Parukovo, Henadzio Šutavo ir Kanstantino Šyšmakovo mirtimis, tyrimą. Europos Parlamentas yra pasiruošęs prisidėti prie tokio tarptautinio tyrimo realizavimo.

„Šiuo dokumentu taip pat reikalaujama sustabdyti bet kokį ES paramos teikimą Baltarusijai per A. Lukašenkos administraciją, raginama parengti Maršalo planą demokratinei Baltarusijai“, – teigia EP nariai. Taip pat yra raginama, kad Europos Sąjunga ir toliau tęstų baltarusiško Europos Humanitarinio universiteto, veikiančio Vilniuje, finansavimą. 

Be to, į rezoliuciją įtraukta nuostata, kuria siūloma ir toliau finansuoti Lietuvoje veikiantį Europos humanitarinį universitetą.

Dokumentu reikalaujama „nedelsiant paleisti sulaikytus Koordinavimo tarybos narius Liliją Ulasavą, Maksimą Znaką, Siarhejų Dyleuskį ir Maryją Kalesnikavą“, “kuo griežčiausiai smerkiamos Baltarusijos valdžios institucijos už smurtines represijas prieš taikius protestus už teisingumą, laisvę ir demokratiją po apgaulingų rugpjūčio 9-osios prezidento rinkimų; raginama nedelsiant nutraukti smurtą, nedelsiant ir besąlygiškai paleisti visus prieš vadinamuosius rugpjūčio 9-osios rinkimus ir po jų sulaikytus asmenis ir panaikinti visus jiems iškeltus kaltinimus dėl politinių priežasčių, įskaitant visus asmenis, sulaikytus už dalyvavimą protestuose prieš rinkimų rezultatus arba prieš valdžios institucijų naudojamą smurtą arba už paramą šiems protestams“.

Europarlamentarai smerkia Rusijos Federacijos hibridinį kišimąsi Baltarusijoje, pirmiausia vadinamųjų žiniasklaidos ekspertų delegavimą į Baltarusijos valstybinės žiniasklaidos priemones ir patarėjų delegavimą į karines ir teisėsaugos tarnybas, ir ragina Rusijos Federacijos vyriausybę nutraukti bet kokį slaptą ar atvirą kišimąsi į Baltarusijos vidaus procesus; primygtinai ragina Rusijos Federaciją gerbti tarptautinę teisę ir Baltarusijos suverenitetą.

Visas rezoliucijos tekstas čia: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RC-9-2020-0271_LT.html?fbclid=IwAR08xbbdSvJiMW6yF9p8Pam006D5zosAuavPq11tH1pzDcBCn_5MhlJUKa8

×