Europos Parlamente bus atidengta memorialinė lenta, žyminti Baltijos valstybes remiančios istorinės rezoliucijos sukaktį

2023-01-25 | Europos Parlamentas

Šiandien, sausio 25 d., 16 val., (Lietuvos laiku) Europos Parlamente bus atidengta memorialinė lenta, kuria bus pažymima prieš 40 metų priimta istorinė EP rezoliucija, remianti Baltijos valstybes. Renginyje dalyvaus ir pasisakys Parlamento pirmininkė Roberta Metsola, vicepirmininkas Robertas Zile (Latvija), Estijos europarlamentaras Riho Teras (Estija), Lietuvoje išrinktas EP narys Andrius Kubilius ir kt.

1983 m. sausio 13 d. Parlamentas priėmė pirmąją rezoliuciją, kuria išreiškė paramą sovietų okupuotoms valstybėms – Estijai, Latvijai ir Lietuvai.

Europarlamentaro Oto fon Habsburgo (Otto von Habsburg) parengta rezoliucija buvo atsakas į drąsų Baltijos šalių kreipimąsi – atvirą laišką, kurį pasirašė 45 Estijos, Latvijos ir Lietuvos piliečiai, smerkdami Molotovo-Ribentropo paktą ir reikalaudami atkurti nepriklausomas Baltijos šalis.

Europos Parlamentas gynė demokratijos ir laisvės vertybes ir buvo vienintelė tarptautinė institucija, reagavusi į Baltijos šalių laisvės kovotojų, kurie tuo metu jau beveik visi buvo suimti, kreipimąsi.

Rezoliucijoje buvo pasmerkta Sovietų Sąjungos įvykdyta nepriklausomų ir neutralių Baltijos valstybių okupacija. Joje taip pat buvo teigiama, kad sovietų Rusijos ir Estijos, Latvijos bei Lietuvos taikos sutartyse buvo pažadėta garantuoti taikius sprendimus ir šių tautų teritorinį vientisumą.

Europos Parlamento nariai paragino savo užsienio reikalų ministrus pasiekti palankų sutarimą dėl 1979 m. „Baltijos šalių kreipimosi“ reikalavimų ir pateikti Baltijos šalių klausimą JT Dekolonizacijos pakomitečiui. „Sunki šių valstybių tautų padėtis turėtų būti nagrinėjama per konferencijas, skirtas Helsinkio Baigiamojo akto įgyvendinimui stebėti“, – teigiama rezoliucijoje.

Trijų tautų laisvė buvo pasiekta 1991 m. praėjus 21 metams po rezoliucijos priėmimo, 2004 m., kuomet demokratinių Estijos, Latvijos ir Lietuvos atstovai prisijungė prie savo kolegų Europos Parlamente.

×