Europos Parlamente priimta rezoliucija, smerkianti Rusijos vykdomą neteisėtą Sausio 13-osios bylos teisėjų ir prokurorų persekiojimą

2019-11-28 | Europos Parlamentas

Šiandien Europos Parlamentas Strasbūre priėmė (493 – už, 43 – prieš, 86 – susilaikė)  rezoliuciją, kuria pasmerkė Rusijos valdžios vykdomus tarptautinės teisės principų pažeidimus ir išreiškė protestą prieš politiškai motyvuotą Lietuvos teisėjų ir prokurorų, nagrinėjusių Sausio 13-osios bylą, persekiojimą. EP taip pat reikalauja, kad „Rusijos valdžios institucijos nutrauktų neteisėtus veiksmus prieš Lietuvos Sausio 13-osios bylą nagrinėjusius prokurorus, tyrėjus ir teisėjus“.

„Ši rezoliucija – tai aiškus Europos Parlamento signalas, kad Rusijos hibridinės atakos prieš Europos Sąjungos (ES) teisinę sistemą bus netoleruojamos“, – pažymėjo europarlamentarė Rasa Juknevičienė, dalyvavusi derybose su kitomis frakcijomis dėl dokumento teksto.

Pasisakydama Parlamente vykusiuose debatuose dėl Rusijos veiksmų, ji pažymėjo, kad šis klausimas svarbus ne tik Lietuvai.

„Rusijos Federacija pradėjo neteisėtą baudžiamąjį persekiojimą prieš Lietuvos teisėjus ir prokurorus, tai reiškia, prieš Europos Sąjungą, dėl teisingumo vykdymo Lietuvos laisvės byloje. Tokie Rusijos veiksmai prieš teisingumą vykdančius pareigūnus šioje byloje yra naujas hibridinio karo prieš ES įrankis“, – sakė R.Juknevičienė.

Rezoliucija reiškiama užuojauta Sausio 13-osios aukų šeimoms, ja primenama, kad „neteisėtas prokurorų ir teisėjų persekiojimas dėl jų profesinės veiklos yra nepriimtinas išorinis spaudimas, besikertantis su teisės viršenybės principu”, pažymima, kad Rusijos valdžios veiksmai pažeidžia teismų pareigūnų bei prokurorų nepriklausomumą.

Europarlamentarai taip pat „ragina Rusijos valdžios institucijas imtis veiksmų, kad Rusijos Federacijos pareigūnai liautųsi skelbę neatsakingus dezinformacinius ir propagandinius pareiškimus apie Sausio 13-osios įvykių bylą“.

Europos liaudies partijos (ELP) frakcijos Lietuvos delegacijos vadovas Andrius Kubilius pabrėžė, kad tai – visos ES reikalas, nes visa Europa susidūrė su bendru iššūkiu – Rusijos Federacijos režimas gali pažeisti ES teisės normas. O tai – šiurkštus pasikėsinimas prieš pamatines ES vertybes.

Europos Parlamentas dokumentu taip pat „ragina valstybes nares gavus Rusijos Federacijos savitarpio teisinės pagalbos prašymą dėl Rusijos Federacijoje vykdomo baudžiamojo Lietuvos prokurorų ir teisėjų, susijusių su Sausio 13-osios įvykių byla, persekiojimo, traktuoti jį kaip politiškai motyvuotą, glaudžiai bendradarbiauti su Lietuvos valdžios institucijomis ir šiuo atveju atsisakyti teikti teisinę pagalbą Rusijos Federacijai“.

Be to, EP nariai rezoliucija „ragina Interpolo bylų kontrolės komisiją, atsakingą už piktnaudžiavimo politinio pobūdžio arešto orderiais prevenciją, būti budriai tuo atveju, jeigu būtų gautas prašymą išduoti tarptautinius apkaltintų Lietuvos pareigūnų arešto orderius; ragina visas valstybes nares ir kitas Interpolo statuto signatares ignoruoti visus tarptautinius apkaltintų Lietuvos pareigūnų arešto orderius; ragina Interpolą neatsižvelgti į jokius Rusijos prašymus dėl orderių, susijusių su Sausio 13-osios įvykių byla“.

Dokumentu valstybės narės raginamos „neperduoti Rusijai jokių asmens duomenų, kurie galėtų būti naudojami baudžiamajame procese prieš Lietuvos teisėjus, prokurorus ir tyrėjus“.

Parlamentas šią rezoliuciją pavedė perduoti įvairioms ES institucijoms, taip pat ir Rusijos ir Baltarusijos institucijoms, slepiančioms kruvinų Sausio 13-osios įvykių kaltininkus.

Visą rezoliucijos tekstą galite perskaityti čia: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RC-9-2019-0182_LT.html?fbclid=IwAR23vHfB61J-T345caWrqKgJ9Y68aB-ATvORpamsdwYOpe_EjP-voY8uZfA

×