Europos Parlamento priimtoje rezoliucijoje – kvietimas inicijuoti tarptautinį tribunolą diktatoriui Lukašenkai

2021-10-07 | Baltarusija

Šiandien Europos Parlamentas priimtoje rezoliucijoje pakvietė inicijuoti tarptautinį tribunolą Baltarusijos diktatoriui Aleksandrui Lukašenkai ir nedelsiant pradėti vidinius svarstymus dėl tarptautinių kaltinimų Lukašenkai strategijos, tam naudojant universalios jurisdikcijos bylas ir rengiant kreipimąsi į Tarptautinį teisingumo teismą dėl režimo įvykdytų nusikaltimų bei jo sulaužytų tarptautinių įsipareigojimų pagal Čikagos, Monrealio ir Kovos prieš kankinimus konvencijas. Už rezoliuciją balsavo 509 europarlamentarai, prieš 29, susilaikė 139.

Vienas iš rezoliucijos autorių europarlamentaras Andrius Kubilius pabrėžė, kad Parlamentas pakvietė ES sukurti aukščiausio lygio tarptautinę Europos teisininkų komandą, kuri koordinuotai siektų šių tikslų kartu su ES šalimis narėmis.

Lietuva jau yra šiam tikslui įsteigusi Teisingumo centrą (angl. Justice Hub), kuriam vadovauja prof. Dainius Žalimas.

Europos Sąjunga turi pradėti tirti Rusijos hibridinį įsitraukimą Baltarusijoje bei Kremliaus teikiamą politinę, karinę bei ekonominę paramą diktatoriui Lukašenkai, taip pat ir organizuojant nelegalius migrantų srautus per Baltarusiją, kurie yra nukreipiami į ES šalis nares ir traktuojami kaip hibridinė ataka prieš ES. Europos Parlamentas aiškiai pasakė, kad jei Rusija ir toliau tęs tokią hibridinę politiką Baltarusijoje, ES turės pasiūlyti papildomas Rusijos sulaikymo ir atgrasymo priemones“, – pažymėjo A. Kubilius.

Matydamas tai, kad Lukašenkos režimas migrantus naudoja kaip hibridinį ginklą, nukreiptą prieš ES, Europos Parlamentas pakvietė Europos Komisiją kuo skubiau pateikti teisės aktų pasiūlymus, kurie būtų greitas ir efektyvus atsakas į Lukašenkos režimo vykdomą organizuotą nusikalstamą nelegalių migrantų gabenimą į ES.

Minsko režimas, palaikomas Kremliaus, renka turistus iš Irako ir kitų šalių, kad juos nuvežtų prie ES sienos ir išstumtų į mūsų teritoriją. Parodėme, kad gebame atremti tokio pobūdžio atakas, tačiau grėsmės išlieka. Esminis būdas sustabdyti šį hibridinį karą – sustabdyti Lukašenką, tuo pačiu parodant Kremliui, kad nebandytų dar didesnių migrantų srautų naudoti kaip ginklą hibridiniame kare, teigė EP narė Rasa Juknevičienė.

Ji taip pat ragino sutelkti visas savo galimybes, pradėti rimtai dirbti, įkuriant tribunolą nusikaltėliui Lukašenkai. Jis ir jo užnugaris Kremliuje turi žinoti, kad pabaiga anksčiau ar vėliau ateis.

Europos Parlamentas labai teigiamai įvertino sistemingą ir nuoseklų Baltarusijos demokratinių jėgų darbą ginant demokratiją ir pamatines vertybes ir pabrėžė, kad privalome stiprinti bendradarbiavimą su šiomis jėgomis, o taip pat pasveikino Lietuvos sprendimą akredituoti Baltarusių demokratijos atstovybę Vilniuje bei pakvietė kitas ES valstybes nares sekti šiuo pavyzdžiu. Šalia to, EP pakvietė ES atidaryti Baltarusijos demokratinių jėgų atstovybę Briuselyje.

Europarlamentarai pakvietė ES įsitraukti į techninį bendradarbiavimą su demokratinėmis Baltarusijos jėgomis bei pasirengti 3 mlrd. eurų ES ekonominės paramos plano demokratinei Baltarusijai įgyvendinimui tokiose srityse kaip pasirengimas vykdyti reformas, demokratinės Baltarusijos institucijų stiprinimas ir naujų investicijų įsisavinimas. Tuo tikslu Europos parlamentas pakvietė ES kuo skubiau parengti būsimų santykių su demokratine Baltarusija strategiją, kurios įgyvendinimui reikia pradėti ruoštis jau dabar.

Europos Parlamentas pakartojo, kad nepripažįsta p. Lukašenkos įgaliojimų po 2020 m. sufalsifikuotų rinkimų, bei pažymėjo, kad ES turi oficialiai pakviesti demokratinės Baltarusijos atstovus į gruodį vyksiantį Rytų Partnerystės vadovų susitikimą bei juos įtraukti į parengiamuosius susitikimus.

Be to, Europos Parlamentas pakvietė ES lyderius imtis lyderystės sustabdant Lukašenkos režimą ir jo vykdomas represijas ir tuo tikslu nedelsiant inicijuoti aukšto lygio Europos pasiuntinių misiją, kuri dialogo būdu siektų sustabdyti represijas, išlaisvinti politinius kalinius ir kitus per protestus sulaikytus asmenis.

×