Kas yra ir kaip veikia Konferencija dėl Europos ateities?

2021-05-09 | Konferencija dėl Europos ateities, Europos ateitis

Konferencija dėl Europos ateities nėra vienkartinis renginys. Tai – daugybė renginių, vyksiančių ištisus metus, ir įtraukiančių tiek ES institucijas, tiek nacionalinius parlamentus, tiek daugelį pilietinės visuomenės organizacijų ir net – paprastus europiečius, atrinktus dalyvauti Konferencijoje atsitiktinės atrankos būdu. Konferencijoje dalyvauja keli Lietuvos atstovaiiai – LR Seimas į Konferenciją yra delegavęs R.Morkūnaitę-Mikulėnienę, R.Miliūtę, A.Lydeką ir L.Savicką, Vyriausybę atstovauja Užsienio reikalų viceministras A.Pranckevičius ir vidaus reikalų viceministras A.Abramavičius. Nevyriausybinį sektorių atstovauja Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos delegatas V.Mitkus. Vienintelis iš Lietuvoje rinktų Europos Parlamento narių, dalyvaujantis Konferencijos darbe, yra Andrius Kubilius.

Konferencijos renginius galėtume palyginti su lygiagrečiai tekančiomis upėmis, kurios kartais susilieja, kartais vėl išsiskiria, ir kurios visai susilies savo tėkmės pabaigoje. Tos upės – skirtingi Konferencijos „elementai“: keturios Europos piliečių dialogo platformos, kuriose reguliariai susirenka visų Europos Sąjungos valstybių piliečiai, dauguma kurių atrinkti atsitiktine tvarka, ir kurios diskutuoja Konferencijai iškeltais klausimais. Antrasis „elementas“ – visoje Europoje vykstančios diskusijos, kuriose virtualiai ar gyvai bet kas gali kelti savo idėjas dėl Europos ateities ar komentuoti jau iškeltas idėjas. Trečiasis „elementas“ – Plenarinės sesijos, kurių dalis yra Europos Sąjungos institucijų ir nacionalinių valstybių parlamentų atstovų bei piliečių atstovų darbo grupės. Visi šie „elementai“ dirba savarankiškai, tačiau nuolat keičiasi informacija (dalinasi ataskaitomis) vieni su kitais, o kas kelis mėnesius trumpam susilieja – susitinka bendriems posėdžiams.

2022 metų viduryje šie visi Konferencijos elementai turėtų susilieti į baigiamuosius Plenarinės sesijos posėdžius, kuriuose, atsižvelgiant į šių ilgų diskusijų rezultatus, turėtų būti formuluojami bendri Konferencijos pasiūlymai dėl Europos ateities.

CoFE procesas

×