Kokie klausimai svarstomi Konferencijoje dėl Europos ateities ir jos darbo grupėje „ES pasaulyje“?

2021-05-09 | Konferencija dėl Europos ateities, Europos ateitis

Konferencija dėl Europos ateities bando rasti sprendimus pagrindinėms Europai ir pasauliui kylančioms problemoms. Konferencijos darbas yra padalintas į kelias plačias temas: klimato kaita, sveikata, stipri ES ekonomika bei darbo vietų kūrimas, Europos Sąjungos vieta Pasaulyje, vertybės, bendros visai Europai, teisinė valstybė ir saugumas, skaitmeninė transformacija, Europos demokratija (bei institucijų veikimas), migracija, švietimo, kultūros, jaunimo ir sporto politika. Šios bendro pobūdžio temos vėliau šakojasi į daugybę smulkesnių potemių.

Darbo grupėje dėl ES vaidmens pasaulyje, kurios nariu yra ir A.Kubilius, diskusijos kyla dėl ES plėtros ir kaimynystės, dėl sprendimų priėmimo procedūrų užsienio politikoje, taip pat – ES autonomijos (t.y., nepriklausomybės nuo Rusijos dujų ar Kinijos žaliavų), išorės sienų saugumo klausimai, etiniai prekybos politikos aspektai (t.y., ar ES turėtų siekti glaudesnių prekybos ryšių su diktatūromis).

Su visomis temomis galima susipažinti Konferencijos dėl Europos ateities svetainėje: https://futureu.europa.eu/processes?locale=lt

Su kiekvienos darbo grupės tarpinių diskusijų rezultatais galima susipažinti Konferencijos plenarinės sesijos svetainėje (anglų kalba): https://futureu.europa.eu/pages/plenary?locale=en

×