L.Mažylis: „Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro funkcijos turi būti išplėstos“

2021-09-17 | Europos ligų prevencijos ir kontrolės centras

Liudas Mažylis dalyvavo rugsėjo 13 dieną vykusiuose Europos Parlamento Plenarinės sesijos debatuose apie ligas ir jų prevenciją ES kartu su už sveikatą ir maisto saugą atsakinga Europos Komisijos nare Stella Kyriakides ir kitais EP nariais.  Savo kalboje EP narys L. Mažylis teigė, jog didesnė sveikatos sistemų integracija yra labai sveikintina. „Pritariu, kad Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro funkcijos būtų išplėstos ir jis būtų įpareigotas stebėti, kaip infekcinių ligų plitimas daro įtaką lėtinių ligų situacijai. Mokslu grįsti rezultatai turėtų būti ne tik skleidžiami profesionalams viešai, bet ir pateikiami piliečiams prieinama forma, kad didintų visuomenės sveikatos raštingumą“, – kalbėjo L. Mažylis.

Pasak jo, Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro funkcijos turi būti perorientuotos taip, kad atsirastų galimybė modeliuoti ligų plitimo situacijas ir atskirose valstybėse, ir visoje Europos Sąjungoje, kad būtų įmanoma prognozuoti plitimo scenarijus. „Nereikia naujų pandemijų, kurioms mes, esą, pasiruošime geriau. Mes COVID-19 valdymą sumodeliuokime šiandien čia ir dabar, ir hepatito C, apie kurį ne kartą esu jau kalbėjęs. Statistikos suvienodinimas įvairiose valstybėse, moderniųjų technologijų pasitelkimas, įskaitant ir dirbtinį intelektą, leistų galų gale sumažinti administracinę naštą bei taupyti resursus. Eidami tuo keliu Europoje išgelbėtume tūkstančius gyvybių“, – įrankius sveikatos sistemos apsaugos stiprinimui įvardijo politikas.

×