Lietuvos parlamentarų iniciatyva Europos Parlamento didžiausia politinė grupė priėmė „ES planą Ukrainos pergalei”

2024-04-18 | Europos Parlamentas

Šiandien vis dažniau girdime nuogąstavimus, kad nuo karo pavargusi Europa nusgręžia nuo Ukrainos. Lietuvos parlamentarų iniciatyva didžiausia Europos Parlamento Europos liaudies partijos (ELP) frakcija vienbalsiai priėmė stiprią poziciją, aiškiai parodančią, kad Ukrainos pergalės kova išlieka vienu pagrindinių prioritetų. Dokumentas „ES planas Ukrainos pergalei“ apibrėžė visos politinės grupės saugumo politikos kryptį Ukrainos karo atžvilgiu. 

Pagrindinis dokumento autorius EP narys Andrius Kubilius pažymi, kad būtina skubiai peržiūrėti Vakarų karinės paramos Ukrainai sistemą, kuri iki šiol buvo grindžiama savanoriškais atskirų šalių sprendimais dėl karinės paramos.

“Šiandieninė paramos sistema privalo keistis. Mums reikia bendrais ES sprendimais ir griežtais įsipareigojimais pagrįsto paramos modelio, kuris leistų Ukrainai pasiekti pergalę fronte. Iki šiol Europa suteikė daug būtinos paramos, tačiau šiandien to pergalei neužtenka. Naujoji paramos strategija turėtų apimti kolektyvinį sprendimą dėl ES karinės pramonės stiprinimo. Nedelsdami turime pradėti gaminti tai, ko reikia Ukrainos gynybai ir pergalei”, — teigia A. Kubilius.

Dokumentą posėdyje Europos Parlamente pristačiusi ELP frakcijos vicepirmininkė Rasa Juknevičienė pabrėžė: „Jeigu kas nors galvoja, kad be Ukrainos pergalės mes sugebėsime atstatyti ilgalaikę taiką Europos žemyne, jie labai klysta.

„Istorijose vadovėliuose išliks ne tie politikai, kurie šiemet laimės rinkimus ar pragmatiniais sprendimais sustiprins savo šalių ekonomiką. Istorija atsimins tuos, kurie sugebės nugalėti Rusijos, Irano, Šiaurės Korėjos diktatorius. Ir aš tikiu, kad Europa tai gali pasiekti.

Bet kartais su baime klausau politinių debatų. Jeigu kas nors Vakarų Europoje nemato nieko bloga, jei Europos Sąjunga sugrįžtų į „senosios“ Europos ribas, kad tik Rusija nepasiektų jų sienų, jie skaudžiai klysta. Išdavę Ukrainą, mes karą Europoje tik pratęsime. Dėl to drąsus ir ryžtingas Ukrainos pergalės planas – ypatingai svarbus žingsnis“, – teigė R. Juknevičienė.

Šiandien priimtame dokumente įtvirtinta nuostata, jog lemiama Ukrainos pergalė — ir Rusijos pralaimėjimas — yra labai svarbūs Europos ir pasaulio saugumui. Pabrėžiama, kad Ukrainai turi būti suteikta visa būtina parama, įskaitant skubią karinę, ekonominę, politinę ir humanitarinę pagalbą. Didelis dėmesys teikiamas ES karinės pramonės stiprinimui. Europa turi būti pasiruošusi užtikrinti žemyno saugumą nepriklausomai nuo JAV indėlio.

Europarlamentarų A. Kubiliaus ir R. Juknevičienės teigimu, šiandieninė padėtis yra neadekvati ir nepriimtina: nepaisant to, kad bendras Vakarų valstybių BVP yra 25 kartus didesnis už Rusijos BVP, 2023 m. Vakarų karinė parama Ukrainai sudarė tik 0,1 % bendro BVP. Rusija karinei agresijai skyrė daugiau kaip 6 % savo BVP, o Ukraina savo gynybai – apie 25 %.

Šioms spragoms užpildyti, ELP frakcija ragina ES institucijas, glaudžiai bendradarbiaujant su Ukraina ir NATO partneriais, nedelsiant parengti visos ES planą Ukrainos pergalei.

×