Liudas Mažylis atstovauja Europos Parlamentui oficialiame vizite Islandijoje

2022-09-19 | ES ir Islandijos santykiai, Šiaurės Vakarų Taryba

Europos Parlamento (EP) narys prof. Liudas Mažylis rugsėjo 19–22 d. oficialaus darbo vizito metu lankosi Islandijoje. Čia Europos liaudies partijos frakcijos narys atstovauja Europos Parlamento delegacijai ES ir Islandijos jungtiniame parlamentiniame komitete bei ES ir Vakarų Šiaurės Tarybos tarpparlamentiniame susitikime. EP delegaciją šiame vizite sudaro tik du atstovai, be Liudo Mažylio Reikjavike lankosi ir socialdemokratų frakcijos narė, danė Christel Schaldemose.

„Laukia įdomus susitikimų formatas. Be dvišalių ES ir Islandijos santykių bus aptartas ES ir Vakarų Šiaurės Tarybos, kurią sudaro Islandijos, Farerų salų ir Grenlandijos, parlamentų bendradarbiavimas, – teigia delegacijos atstovas L. Mažylis. – Rusijos karo prieš Ukrainą kontekste bei Europai išgyvenant klimato kaitos iššūkius, įskaitant išskirtinę Arkties situaciją, bendradarbiavimas šiame regione tampa itin svarbus, ES regi čia strateginę partnerystę“. Pasak EP nario prof. L. Mažylio, Islandija yra labai svarbi ir patikima ES partnerė. „Tai ne tik Europos ekonominės erdvės, bet ir Šengeno erdvės valstybė. Ir toliau sėkmingai plėtojami prekybos santykiai, o kartu Islandija dalyvauja įvairiuose ES programose. O dabar kaip niekada aktualu tampa tai, kad Islandija aktyviai konsultuojasi su ES užsienio ir saugumo politikos srityse“, – teigia L. Mažylis.

EP su aplinkosaugos klausimais dirbantis politikas pastebi, kad Islandijos veiksmai kovoje su klimato kaita ir politika Arkties klausimais sutampa su ES pozicija. „Islandija, atsižvelgdama į savo kraštovaizdžio ypatumus, jau ir dabar vykdo labai unikalius projektus, skirtus mažinti CO2 daromą žalą. Su vienu jų – „Carbifix“ – mes turėsime progą susipažinti gyvai“, – pristato europarlamentaras. Susitikimuose su valdžios atstovais bus aptarti ES ir Islandijos santykiai bei tolimesnis bendradarbiavimas įvairių iššūkių kontekste. Pagrindinės temos: klimato kaita ir energija, Žaliasis kursas, energetinis saugumas ir ES bei Islandijos sankcijos Rusijai.

Kituose susitikimuose, skirtuose ES ir Vakarų Šiaurės Tarybos tarpparlamentiniams ryšiams aptarti, daugiausia dėmesio bus skiriama Šiaurės Atlanto bendradarbiavimui ir Arkties politikai. „Diskusijose kartu su diplomatais ir politikais bus analizuojama Islandijos Arkties politika, iššūkiai, su kuriais susiduria Arkties Taryba, bendradarbiavimas su Grenlandija, – pasakoja EP delegacijos Islandijoje narys L. Mažylis. – Taip pat mokslininkai pristatys geoterminės rizikos mažinimo priemonę, geologinių įvykių matavimus ir prognozavimus, vandenyno klasterį, mėlynąsias inovacijas bei jūrų išteklių panaudojimą“.

Pasak L. Mažylio, Lietuvos politikų vizitai Islandijoje visada turi ir simbolinę reikšmę. „Islandija buvo pirmoji valstybė, kuri pripažino Lietuvą. O laikmetis buvo išties sudėtingas – 1991 m. vasario 11 d., visai netrukus po sausio 13-osios tragiškų įvykių Vilniuje. Šiandien turiu garbę atstovauti Europos Parlamentą Islandijoje. Nuėjome reikšmingą kelią, ir jo pradžioje mus palaikė būtent Islandija. Mažos valstybės drąsa – argi tai neužkrečia ir kitų?“ – samprotauja Liudas Mažylis, lygindamas nepriklausomybės atkūrimo pradžią su šiandiena.

Liudas Mažylis atstovauja Europos liaudies partijos frakciją Europos ekonominės erdvės (EEE) jungtiniame parlamentiniame komitete bei įvairiuose bendradarbiavimo su Šiaurės valstybėmis formatuose.

×