Liudas Mažylis dėl humanitarinės krizės Ukrainoje kreipėsi į ES vadovybę

2022-03-15 | Rusijos karas prieš Ukrainą, Humanitarinė katastrofa

Kovo 15 d. Europos Parlamento (EP) narys prof. Liudas Mažylis  dėl humanitarinės krizės Ukrainoje laišku kreipėsi į Europos Sąjungos (ES) vadovybę.

Kreipdamasis į Europos Komisijos pirmininkę Ursulą von der Leyen, EP pirmininkę Robertą Metsolą, ES vyriausią įgaliotinį užsienio reikalams ir saugumo politikai Joseph Borrellį ir Europos Vadovų Tarybos pirmininką Chalsą Michelį politikas išreiškė prašymą dėl būtinybės kuo skubiau sukurti veikiančius žaliuosius koridorius, leidžiančius humanitarinei pagalbai atvykti ir pabėgėliams išvykti, siekiant užkirsti kelią humanitarinei katastrofai. L. Mažylis laiške teigia, kad speciali humanitarinė misija, kurią organizuoja ES institucijos padedant NATO, bendrai bendradarbiaujant ir kuriai padeda NATO turi būti įgyvendinta dabar.

„Tiesioginiais oro koridoriais turi būti pristatomos tokios būtiniausios prekės kaip maistas, vaistai ir drabužiai, įskaitant sužeistiesiems ir pabėgėliams, bei įrengtos saugomos paėmimo zonos. ES turi panaudoti visus savo diplomatinius kanalus“, – laške rašo EP narys.

Išsamiau laiškuose:

×