Liudas Mažylis kreipėsi į Europos Komisiją dėl artėjančio antrojo Astravo AE bloko paleidimo ir saugumo

2022-01-10 | Astravo AE

Europos Parlamento (EP) narys prof. Liudas Mažylis kreipėsi į Europos Komisiją dėl artėjančio antrojo Astravo AE bloko paleidimo ir jo eksploatacijos saugumo užtikrinimo.

„Remiantis Baltarusijos energetikos ministerijos pranešimu, 2021 m. gruodžio 27 d. buvo baigti branduolinio kuro pakrovimo į Astravo AE antrojo bloko reaktoriaus aktyviąją zoną darbai. Tikėtina, kad pramoninė antrojo reaktoriaus eksploatacija prasidės šių metų pradžioje. Atsižvelgiant vien į praėjusiais metais užfiksuotas pirmojo bloko technines problemas, susijusias su turbogeneratoriaus automatinės apsaugos sistemos energijos bloko atjungimu nuo tinklo, akivaizdu, kad Astravo AE neatitinka Europos atominės energetikos saugumo standartų“, – kreipdamasis į Europos Komisiją akcentavo L. Mažylis.

Pateikti klausimai Komisijai

1. Ar Komisijai žinomos 2021 m. užfiksuotos Astravo AE techninės problemos, dėl kurių elektrinė buvo atjungta nuo tinklo dėl automatinės apsaugos sistemos? Ar turima naujos informacijos dėl kitų 2021 m. įvykusių pažeidimų, susijusių su Astravo AE sauga, dėl kurių grėsmė potencialiai gali kilti patiems baltarusiams ir ES šalims?

2. Ar Baltarusija įgyvendino saugos rekomendacijas, nurodytas Europos branduolinės saugos reguliavimo institucijų grupės (ENSREG) antrojo vizito į Astravo AE galutinėje ataskaitoje?

3. Ar Komisija yra numačiusi tolesnį veiksmų planą, jei informacija dėl galimų Astravo AE defektų ir kitų gedimų, susijusių su ENSREG testavimu nepalankiausiomis sąlygomis, būtų nuslėpta, o galutinėje vizito ataskaitoje pateiktos rekomendacijos liktų neįgyvendintos?

×